Data liikkuu ohuissa abstrakteissa linjoissa

Kilpailukykyä ja kestävää kehitystä tekoälyn ja data-analytiikan voimalla

Tekoäly ja data-analytiikka

Instan tekoäly- ja data-analytiikkapalvelut auttavat teollisia toimijoita menestymään muuttuvassa maailmassa. Lähtökohtamme on kilpailukykysi kehittäminen – ajassa, rahassa, laadussa, vastuullisuudessa, turvallisuudessa ja asiakastyytyväisyydessä.

Näe ennennäkemätön, löydä potentiaalisi

Teollisuuden tulevaisuus on tekoälyssä ja data-analytiikassa, sillä ne auttavat toimimaan yhtä aikaa tehokkaasti ja vastuullisesti. Kilpailukykyisin on se, joka saa datalla eniten aikaan ja näkee pisimmälle.

Viemme sinut tiedon lähteille ja ohjaajan paikalle, olitpa vasta etsimässä ratkaisuja datan hyödyntämiseen tai jo pitkällä niiden kehittämisessä. Tunnemme teolliset ympäristöt sekä mallinnamme datakokonaisuudet paikan päältä pilveen ja reunalaskennasta rautaan. Saat rinnallesi automaation ja sähköistyksen markkinajohtajan, joka kehittää teollisia ydintoimintoja tietoturvallisesti.

Sininen AI aalto

Tekoälyn sovelluskohteet teollisuudessa

Tekoälyn ja data-analytiikan keskeisiä sovellusalueitamme ovat esimerkiksi teollisen tilannekuvan muodostaminen, poikkeamien tunnistaminen sekä tuotannon ja sen osakokonaisuuksien holistisen optimin määrittäminen. Potentiaali on aina asiakaskohtainen, ja käytännön esimerkkejä toteutuksista on useita:

Valmistavassa teollisuudessa tehdään oivalluksia esimerkiksi OEE-laskennassa, tuotantojärjestyksen optimoinnissa, parametrien ja reseptien valinnassa sekä raaka-aineiden ja lopputuotteiden laadun varmistamisessa. Energiateollisuudessa päästään optimoimaan hajautettuja järjestelmiä huomioiden tuoton ja kulutuksen sekä ympäröivät olosuhteet, kuten sähkömarkkinan ja säätilat.

Henkilö tarkastelee teollista dataa tabletilta tehdasympäristössä, jossa robottikäsivarsia hitsaamassa.

Elinkaaren optimointi ja kehitys

Prosessiteollisuudessa kehityskohteita voivat olla esimerkiksi prosessien suorituskyvyn mittaaminen ja stabilointi, käyttöhyödykkeiden ja raaka-aineiden käytön optimointi ja ennakoimattomien seisokkien estäminen. Paperiteollisuudelle tyypillisiä kehityskohteita ovat yllättävien tuotantokatkosten ehkäisemisen ohella käyttöomaisuuden elinkaaren optimointi.

Installa datan ja alustan omistaa aina asiakas. Työskentelemme hyvässä yhteistyössä eri toimittajien kanssa sekä autamme hyödyntämään markkinoilla olevia ratkaisuja. Lisäksi varmistamme asiakaskohtaisesti sen, että tekoäly- ja data-analytiikkaratkaisut noudattavat EU:n datataloudelle asettamia säädöksiä sekä NIS2-kyberdirektiiviä.

Autamme hyödyntämään tekoälyä ja data-analytiikkaa esimerkiksi silloin, kun haluat

 • parempia tuloksia: optimoit prosesseja, vähennät hävikkiä ja lisäät tuottavuutta.

 • kehittää laatua: tunnistat ja ennakoit virheitä ja poikkeamia, saat suosituksia korjaavista toimenpiteistä sekä tuotat tasalaatua.

 • tehostaa kunnossapitoa: ennakoit vikoja ja huoltotarpeita sekä vältät odottamattomia seisokkeja.

 • muodostaa tilannekuvan: pysyt tilanteen tasalla ja askeleen edellä.

 • hyödyntää dataa helpommin: saat järjestelmät palvelemaan käyttäjiä tai esimerkiksi raporteista käyttökelpoisia.

 • reagoida sähkömarkkinan hintaan: optimoit toimintaasi jatkuvasti ja ennakoiden.

 • hallita ja tehostaa eri laitosten kokonaisuutta: saat laitokset pyörimään kokonaisuuden kannalta optimaalisella tavalla.

 • tehostaa manuaalista työtä: hyödynnät hiljaisen tiedon ja teet korjaavat toimenpiteet.

 • auttaa ihmisiä onnistumaan: vapautat henkilöresursseja, autat tekemään parempia päätöksiä ja vähennät kuormittavia rutiineja.

 • kehittää palveluja ja innovaatioita: opit ymmärtämään asiakkaidesi tarpeita ja käyttäytymistä yhä syvällisemmin.

 • osoittaa vastuullisuutta: saat mittariston kestävän kehityksen osoittamiseksi.

Näin tekoäly- ja data-analytiikan soveltaminen etenee

Kaikki alkaa konkreettisten tavoitteiden ja nykytilan määrittelystä. Seuraavaksi priorisoimme hyödyt ja kustannukset – saat tietää, miksi ja mistä kannattaa aloittaa. Tekoälyä sovellettaessa kysymys on kokeiluista, joissa arvontuoton osoittamiseksi on ensin kerättävä riittävästi dataa.

Kun kysymys on tehdasympäristön tuottaman datan hyödyntämisestä ja eri tietolähteiden yhdistämisestä, useimmissa tapauksissa nopeimman avun tarjoaa data-alustamme. Alustan avulla arvontuotto päästään aloittamaan kuukausien tai vuosien kehityshankkeiden sijaan jopa viikoissa. Lisäksi toteutamme tietoturvallisia ja luotettavia data-analytiikkaratkaisuja jo käytössä oleville alustoille.

Tekoäly- ja data-analytiikkaratkaisujen kehittäminen etenee iteratiivissa sykleissä. Tämä auttaa ohjaamaan tekemistä oikeaan suuntaan, välttämään vääriä oletuksia ja kalliita kertainvestointeja sekä pysymään ajan tasalla muuttuvista tarpeista. Saavutetut hyödyt maksavat kehittämisen usein moninkertaisesti takaisin – esimerkiksi tuotannon tehostuessa näin tapahtuu lähes välittömästi.

Musta digitunneli, jossa menee sinisiä viivoja ja muita elementtejä.

Pysy alan aallonharjalla ja tilaa uutiskirjeemme

Tärkeimmät uutiset, inspiroivat artikkelit ja asiantuntijoidemme ajankohtaisia näkemyksiä eri toimialoilta sekä tietoa tulevista tapahtumistamme.

Hyväksy käyttöehdot. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseemme.