• Ehdotuksia ei ole, koska hakukenttä on tyhjä.
Open search

Hyvällä designilla parempaa liiketoimintaa

Kaikilla palveluilla ja tuotteilla on käyttökokemus, joka vaikuttaa liiketoiminnan menestymiseen. Designerimme pitävät huolen siitä, että se on paras mahdollinen.

Miten design parantaa liiketoimintaa?

Hyvä design varmistaa, että ratkaisu menestyy: sen käyttö on helppoa ja intuitiivista, se vastaa oikeisiin ongelmiin ja se on liiketoiminnallisesti kannattavin vaihtoehto sekä käyttäjälleen että tekijälleen. Ammattilaisen tekemä design säästää aikaa, rahaa ja ihmishenkiä. Tuote- tai palvelukehityshanketta ennakoiva ja sen aikainen design-työ on kustannustehokas tapa varmistaa, että tuotteet ja palvelut kehitetään alusta asti vastaamaan sekä liiketoiminnallisiin tavoitteisiin että loppukäyttäjien tarpeisiin. Näin säästytään myöhemmiltä muutostarpeilta ja erotutaan kilpailijoista. 

Erityisosaaminen:

  • Asiakas-, käyttäjä- ja liiketoimintalähtöinen palvelumuotoilu
  • Käyttöliittymäsuunnittelu ja digitaaliset prototyypit
  • Graafinen suunnittelu ja brändäys
  • Käyttäjä- ja käytettävyystutkimukset
  • Osallistavan suunnittelun menetelmät ja fasilitointi

Ota yhteyttä