• Ehdotuksia ei ole, koska hakukenttä on tyhjä.
Open search

Yli 550 km kaapelia ja yhteensä 100 000 henkilötyötuntia – näin Suomen suurin instrumentointiurakka valmistui aikataulussa

Asennetut kaapelit ja käytettyjen työtuntien määrä kuvaavat hyvin Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan instrumentointihankkeen kokoluokkaa. Jättiurakka valmistui tänä kesänä aikataulussaan Insta Automationin ammattitaitoisen projektoinnin, joustavuuden ja osaavan henkilöstön ansiosta.

This story also available in English

– Aikataulujen pitävyys on yksi tärkeimmistä arvoistamme, oli kyse suurista tai pienemmistä projekteista, Metsä Fibren Äänekosken uuden biotuotetehtaan instrumentoinnista vastanneen Insta Automationin projektipäällikkö Kari Kivimäki sanoo. Hänen mukaansa avaintekijöitä hankkeen tehokkaaseen läpivientiin ovat oikein kohdistetut resurssit, joiden tarpeellisuutta arvioidaan joustavasti urakan aikana sekä parhaat varastonhallinnan toimintatavat, joiden ansiosta urakkaa voidaan jatkaa keskeytyksettä.

– Suurissa urakoissa asennustöihin on kyettävä kiinnittämään riittävästi kompetenssia ja resursseja. Äänekoskella tarkkailimme tilannetta koko ajan ja otimme lisää tekijöitä mukaan, kun tilanne vaati sitä. Parhaimmillaan meillä oli 92 miestä töissä, Kivimäki kertoo.

Joustavuutta tuo Kivimäen mukaan se, että asennushenkilöitä voidaan tarpeen vaatiessa myös vähentää.

– On tärkeää, että instrumentointia hoitavalla yrityksellä on samaan aikaan käynnissä myös muita hankkeita, joista miehiä voidaan irrottaa ja joihin heitä voidaan toisaalta myös kiinnittää sen mukaan, millainen tarve isossa hankkeessa on. Insta on yksi harvoista suomalaisista toimijoista, joka kykenee toimimaan näin ketterällä toimintamallilla.

”Suosittelen aina tilaajaa varmistamaan, että henkilöstöä voidaan joustavasti lisätä ja vähentää hankkeen resurssoinnissa, jos tarve vaatii sitä”
- Kari Kivimäki, Insta Automation Oy

Työmaalla toimivan suuren instrumentointiorganisaation hallinnointiin kiinnitettiin Äänekosken urakassa erityistä huomiota jo varhaisessa vaiheessa. Työmaalla toimi asentajien ja työmaapäällikön lisäksi neljä instrumentointivalvojaa, assistentti, varastomies ja päätoiminen HSE-valvoja. Näiden lisäksi kokonaisuudessa avusti myös muun muassa materiaalihankintojen osalta Instan pääkonttori Tampereella.

– Näin laajassa urakassa kokonaisuus on mietittävä tarkasti alusta loppuun. Kokemuksen tuoman tiedon turvin esimerkiksi varastointitilaan liittyvät ongelmat ratkaistiin sujuvasti työorganisaation, Instan pääkonttorin ja materiaalitoimittajien kanssa. Asennuspaikalla ei ollut mahdollista säilyttää rajallisen varastotilan vuoksi ylimääräisiä asennustarvikkeita tai materiaaleja. Meillä piti olla työmaalla käytössämme ainoastaan juuri tarvittavat tarvikkeet. Hyvät suunnitelmat ja tiivis yhteistyö takasivat tässä onnistumisen, Kivimäki kiittelee.

Urakan osapuolet onnistuivat itse asiassa niin hyvin, että Äänekosken tehdas saatiin käynnistettyä ajallaan.

– Olemme ylpeitä, että tarkastukset ja käyttöönotto etenivät asiakkaan ja laitevalmistajan asettamien vaatimusten ja aikataulun mukaisesti.

”Näin isoa instrumentointihanketta ei ole toteutettu Suomessa vuosiin!”
- Kari Kivimäki, Insta Automation Oy

Insta Automationin urakka Äänekoskella kesti yhteensä 1,5 vuotta. Lue sivuiltamme, miten hanke on edennyt suunnittelusta toteutukseen.

Kuva: Sami Karppinen

Mistä on kyse

Metsä Groupin biotuotetehdas on Suomen metsäteollisuuden kaikkien aikojen suurin investointi, 1,2 miljardia euroa. Edistyksellinen biotuotetehdaskonsepti on ensimmäinen laatuaan koko maailmassa. Korkealaatuisen sellun ohella tehdas tuottaa monipuolisesti myös muita erilaisia biotuotteita, kuten mäntyöljyä, tärpättiä, biokomposiittia ja biokaasua, tuotekaasua ja rikkihappoa. Rakennuttaja on Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre Oy. Tutustu Metsä Groupin biotuotetehtaaseen.

Insta Automation Oy on sähköautomaation ratkaisutoimittaja ja elinkaarikumppani. Äänekosken biotuotetehtaalla Insta Automation vastasi lähes koko tehtaan instrumenttiasennuksista. Asennus piti sisällään kaapeloinnin ja kytkennät sekä laite- ja koteloasennukset. Myös piirikoestukset kuuluivat Insta Automationin vastuulle.

Lisätietoja

Kari Kivimäki

LinkedIn

Jarno Pitkänen

LinkedIn