Open search

  Pohjoista voimaa ja puhtaampaa energiantuotantoa Laanilan biovoimalaitoksessa

  Insta toimitti instrumentointiasennukset Oulun Energian marraskuussa 2020 käyttöönotettuun Laanilan biovoimalaitokseen. Puhtaampaa energiaa huipputeknologialla tuottavalla biovoimalaitoksella on suuri merkitys Oulun Energian tavoitteelle saavuttaa hiilineutraalius tuotannossaan vuonna 2035.

  This story also available in English

  Oulun Energia on Pohjois-Suomen johtava energiayhtiö, joka tarjoaa energiapalveluja ja puhtaampaa energiaa kodeille, yrityksille ja yhteiskunnalle. Vuonna 1889 perustetun, noin 300 energia-alan ammattilaista työllistävän yrityksen toiminta kattaa koko energia-alan arvoketjun sekä siihen liittyvät erilaiset palvelut, kuten verkonhallinnan, urakoinnin ja ylläpidon.

  Yhtiö rakensi Laanilan teollisuusalueelle uuden 215 megawatin biovoimalaitoksen, joka sijaitsee vuonna 2012 käyttöönotetun, jätteitä energiaksi jalostavan ekovoimalaitoksen läheisyydessä. Uusi biovoimalaitos nostaa yhtiön uusiutuvan energian osuutta huomattavasti, ja tukee yhtiön tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius tuotannossaan vuonna 2035.

  Marraskuussa käyttöön otettu biovoimalaitos korvasi kesällä tuotannosta poistuneen Toppila 1 -voimalaitosyksikön, joka ei täyttänyt vuoden 2020 uusia ympäristövaatimuksia.

  Kaukolämpöä, sähköä ja prosessihöyryä teollisuuden tarpeisiin

  Laanilan biovoimalaitos on yhteistuotantovoimalaitos, joka tuottaa kaukolämpöä ja sähköä. Laitoksella on valmius tuottaa myös prosessihöyryä teollisuudelle tulevaisuudessa. Uudessa biovoimalaitoksessa lämpö otetaan savukaasuista mahdollisimman tarkasti talteen. Voimalan päästöt alittavat selvästi EU:n asettamat rajoitukset.

  Hanke oli suuruudeltaan noin 215 miljoonaa euroa, ja se oli yksi suurimmista investoinneista Oulun seudulla pitkään aikaan. Laitoksen ympärille voidaan tulevaisuudessa integroida voimalaitoshöyryä käyttäviä biojalostamoita tai muuta teollisuutta.

  Biovoimalaitos sai ympäristöluvan joulukuussa 2017. Sen suunnittelu käynnistyi tammikuussa 2018, ja rakentaminen aloitettiin kesäkuussa. Työmaalla oli enimmillään yli 500 henkeä.

  OEBIO_tyomaa_2

  Kiertoleijukattila hyödyntää monipuolisia polttoainekoostumuksia

  Insta toteutti instrumentointiasennukset Valmetin toimittamaan kattilalaitokseen. Insta on johtava kattilainstrumentoinnin toimittaja Pohjoismaissa, ja toteuttanut kattiloita yhdessä muun muassa Valmetin, Andritzin, Sumitomon, Steinmüellerin sekä Hitachin kanssa.

  Kiertoleijuteknologiaa hyödyntävässä monipolttoainekattilassa voidaan polttaa monipuolisia polttoainekoostumuksia ja muuttaa niiden suhteita helposti. Tavoitteena on käyttää laitoksen polttoaineena noin 70-prosenttisesti puuta. Loput 30 prosenttia koostuvat kiertotaloudesta saatavasta kierrätyspolttoaineesta (15) sekä huoltovarmuuden varmistavasta turpeesta (15). Turpeen käytöstä luovutaan asteittain vähentämällä.

  Instan osuus hankkeessa alkoi lokakuussa 2019 ja kesti toukokuuhun 2020 saakka. Työmaalla oli enimmillään 14 työntekijää.

  Insta hyödynsi Oulussa sijaitsevan paikallistoimipisteensä ohella Tampereen ja muiden toimipaikkojen resursseja ja erikoisosaamista.

  – Insta on Valmetille entuudestaan tuttu ja luotettava, pitkäaikainen kumppani, Valmetin projektipäällikkö Jukka Lehtinen taustoittaa.

  – Yhteistyö sujui hyvin. Aikataulussa pysyttiin, ja suunnittelu oli hyvin toteutettu. Näin ollen myös asennusaikaiset lisäykset ja muutokset onnistuivat sujuvasti, Lehtinen summaa.

  Kuva: Kati Leinonen

   

  Kiinnostuitko sähkö-, insturumentointi- ja automaatioasennuspalveluistamme?

  Lue lisää

   

  Lisätietoja

  Petri Kehusmaa

  LinkedIn