• Ehdotuksia ei ole, koska hakukenttä on tyhjä.
Open search

KMJ-Engineering mukana muuttamassa Viking Gracea purjealukseksi

Matkustaja-alus Viking Grace pääsi hyödyntämään tuulivoimaa uusimman tekniikan avulla, kun Viking Line otti käyttöönsä suomalaisen Norsepowerin kehittämän mekaanisen roottoripurjeen. KMJ-Engineering oli mukana modernin apupurjeteknologian toteutuksessa omalla erikoisosaamisellaan.

M/S Viking Grace purjehtii ensimmäisenä matkustaja-aluksena maailmassa tuulta hyödyntäen. Siihen asennetun 24 metriä korkean ja neljä metriä leveän roottoripurjeen toiminta perustuu perinteisen purjeen lailla Magnus-ilmiöön. Purjeen pyörivä komposiittirumpu luo tuulelle altistuessaan puoltensa välille paine-eron, jonka avulla se työntää laivaa eteenpäin. Purje toimii automaattisesti, ja pysähtyy, jos tuulen suunta tai voimakkuus muuttuvat alukselle epäsuotuisiksi.

 Cleantech-yritys Norsepower on kehittänyt Viking Linen käyttöön ottamaa purjettaan viisi vuotta. Idea, johon kehitystyö perustuu, on jo noin sata vuotta vanha, mutta ympäristövaatimusten kiristyessä jälleen ajankohtainen. Roottoripurje alentaa aluksen pääkoneen kuormitusta, säästää polttoainetta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä.  

Sähkönjakelujärjestelmien suunnitteluun ja ylläpidon palveluihin erikoistunut Insta Automationin tytäryhtiö KMJ-Engineering Oy toteutti projektiin luokituslaitoksen vaatimusten mukaiset valokaarienergialaskelmat.

Oikosulun aiheuttaman valokaaren haittavaikutuksiin on alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota. Jännitteisessä kohteessa työskenneltäessä voidaan valokaarienergialaskelmien avulla määritellä kohteen vaarallisuus ja määrittää vaadittu turvaetäisyys ja suojavaatetus.

.

Lisätietoja

Kalle Vuorio