• Ehdotuksia ei ole, koska hakukenttä on tyhjä.
Open search

Keskitetty lokienhallintaratkaisu Maanmittauslaitokselle

Insta DefSecin osaajat toimivat asiantuntijoina ratkaisun käyttöönotossa sekä tukevat asiakasta tuotantovaiheessa järjestelmän ylläpidossa ja kehityksessä. Huolellinen suunnittelu, vaiheistus, vastuiden määrittely sekä Insta DefSecin ja Maanmittauslaitoksen sitoutuminen suunnitelmaan varmistivat suoraviivaisen etenemisen ja aikataulussa pysymisen.


”Projekti oli koko ajan hyvin hallussa ja saavutimme valtaosan tavoitteista”, sanoo Maanmittauslaitoksen ylijohtaja Marja Rantala.

”Onnistuneen käyttöönoton taustalla oli jämäkän projektinhallinnan lisäksi asiantuntijoidemme vahva tekninen osaaminen sekä lokienhallintaratkaisujen parhaat käytännöt”, kertoo Insta DefSecin projektipäällikkö Yrjö Kinnunen.

”NetIQ:n tuotteen joustavan arkkitehtuurin ja lisenssimallin ansiosta ratkaisun arkkitehtisuunnittelu ja integrointi asiakkaan liiketoimintajärjestelmiin oli suoraviivaista ja kustannustehokasta.”

Lähtötilanne

Maanmittauslaitos halusi varmistaa rekisteriensä ajantasaisuuden, oikeellisuuden, luotettavuuden ja korkealuokkaisen käytettävyyden. Tavoitteena oli korotetun tietoturvatason saavuttaminen.

Ratkaisu

Insta DefSecin toimittama lokienhallintaratkaisu parantaa Maanmittauslaitoksen havainnointi- ja reagointikykyä mahdollisiin palveluissa esiintyviin poikkeamiin – järjestelmien toimintavarmuus ja laatu ovat nousseet uudelle tasolle.

Maanmittauslaitos siirtyi keväällä 2015 käyttämään NetIQ Sentinel -ratkaisua lokienhallinnan järjestelmänä. Insta DefSecin toimittamalla ratkaisulla hallitaan tehokkaasti laitoksen IT-ympäristön lokitietoja ja seurataan sisäverkon tilaa sekä käyttäjähallintaa. Noin 2.000 henkilöä työllistävällä laitoksella on toimipaikkoja 37 paikkakunnalla Maarianhaminasta Ivaloon.

”Meillä on useita suomalaisen yhteiskunnan toimivuuden kannalta tärkeitä ydintehtäviä. Ylläpidämme perusrekistereitä: kiinteistötietojärjestelmää sekä maastotietojärjestelmää. Kiinteistötietojärjestelmän lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri linkittyy keskeisesti suomalaiseen vakuusjärjestelmään, rahoituslaitoksiin”, sanoo Rantala. ”Varmistamme rekisteriemme ajantasaisuuden, oikeellisuuden, luotettavuuden ja korkealuokkaisen käytettävyyden".

Määräykset ovat lisääntyneet sähköisen asioinnin myötä, ja lokitietojen hallinta pitää toteuttaa virastoissa hyvän tiedonhallintatavan mukaisesti koko elinkaaren ajan. ”Tehokas lokienhallinta on meille paljon muutakin kuin valvontaa. Voimme sen avulla parantaa teknisten järjestelmiemme toimintavarmuutta ja laatua ”, painottaa Rantala.

Insta DefSecin toteutus ja NetIQ:n ratkaisu Maanmittauslaitos teki oman esiselvityksen ennen kilpailutusta. ”Kilpailutuksen ja perusteellisen Proof of Conceptin jälkeen päädyimme Insta DefSecin tarjoamaan vaihtoehtoon, joka perustui NetIQ Sentinel
-tuotteeseen. Se erottui selkeäksi voittajaksi, ja ratkaisu täytti meidän vaatimukset”, sanoo Rantala.

”Lokienhallinta on liitetty keskitettyyn pääsynhallintaan, ja se skaalautuu myös tulevaisuuden tarpeisiimme.” ”Olemme tuoteriippumaton lokienhallintaratkaisujen toimittaja. NetIQ Sentinel vastasi mielestämme parhaiten asiakkaan tarjousvaiheessa esittämiin vaatimuksiin”, sanoo Kinnunen.

Maanmittauslaitos

Maanmittauslaitos ylläpitää koko yhteiskunnan toimivuuden kannalta merkittävää kiinteistöjärjestelmää ja maastotietojärjestelmää. Se tekee lohkomisia, tilusjärjestelyjä, turvaa maanomistuksen ja luototusjärjestelmän noin 2.000 henkilön voimin.