• Ehdotuksia ei ole, koska hakukenttä on tyhjä.
Open search

Insta tukee Eläketurvakeskuksen valmiutta havainnoida tietoturvapoikkeamia ja torjua kyberuhkia

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja. Eläketurvakeskuksen tuottamien palveluiden asiakkaita ovat muun muassa työeläkelaitokset, viranomaiset, päätöksentekijät, työeläkevakuutetut sekä tiedotusvälineet. Työeläkkeiden tietotalolle IT-toimintaympäristön toimivuus ja turvallisuus ovat ratkaisevan tärkeitä.

Eläketurvakeskus ja Insta ovat olleet kumppaneita jo usean vuoden ajan, ja yhteistyö jatkuu. Instan ETK:lle tuottamiin palveluihin kuuluvat ETK:n IT-ympäristön kyberturvallisuuden valvonta Instan SOC (Security Operations Center) -palvelukeskuksessa, poikkeamien tutkiminen, niihin reagointi, säännöllinen viestintä tietoturvatapahtumista ja -poikkeamista sekä tiivis yhteydenpito niin ETK:n kuin kolmansien osapuolten palveluntarjoajien kanssa.

Tietoturvan jatkuva valvonta vaatii paljon. Siksi on mielestäni fiksua antaa se asiantuntijoiden tehtäväksi. Insta pystyy tarjoamaan meille kokemukseensa perustuvaa asiantuntemusta ja tietoa, jota he ovat kerryttäneet muista asiakkuuksistaan, sanoo ETK:n tietohallinnon osastopäällikkö Erkki Tenkula.

Palvelukokonaisuus kattaa myös haavoittuvuuksienhallinnan sekä HAVARO 2.0 -palvelun, jossa Instan SOC-palvelukeskus käsittelee ja analysoi Traficomin havainnoimia vakavia tietoturvauhkia. Pilvipalveluiden hyödyntämisen lisääntyessä myös pilven tietoturvan valvonta on otettu yhteistyöhön mukaan.  

– Kumppanuus on sujunut mainiosti. Saamme Instalta ajanmukaiset palvelut ja olemme hyvin tyytyväisiä yhteistyöhön, Tenkula summaa.

Lisätietoja

Helena Salmi