Open search

  Insta DefSec toimittaa Suomen uuden hätäkeskustietojärjestelmän, ERICAn

  Tulevaisuuden hätäkeskustoiminnan kehittämiseksi Hätäkeskuslaitos käynnisti vuonna 2008 yhdessä muiden turvallisuusviranomaisten kanssa toiminnan ja tietotekniikan kehittämishankkeen (TOTI), jonka tavoitteena on aikaansaada
  valtakunnallinen ja kaikkien hätäkeskustoimintaan osallistuvien toimijoiden yhteiskäytössä oleva tietojärjestelmä.

  Lataa ERICA-esite

  ERICA-logo

  Insta ResponseTM -tuoteperhe Erican taustalla

  ERICA-hanke käynnistettiin vuonna 2011.  Järjestelmän ensisijainen käyttöympäristö on hätäkeskusten päivystyssalit, joissa hätäkeskuspäivystäjät käsittelevät hätäilmoituksia ja niistä syntyviä tehtäviä. Päivystyssalissa on tyypillisesti muutama kymmenen päivystyspistettä, joista myös seurataan ja johdetaan päivystystoimintaa. Hätäkeskuksista voidaan siirtää tehtäviä viranomaisten johtokeskuksiin.

  Insta DefSec kehittää järjestelmää erittäin tiiviissä yhteistyössä kaikkien 112-ketjuun osallistuvien viranomaisten kanssa Insta Response™ -tuoteperheen pohjalta . Käyttöönoton jälkeen Insta tuottaa ERICA-järjestelmää palveluna Hätäkeskuslaitoksen ja yhteistyöviranomaisten käyttöön.

  Lue lisää Insta ResponseTM -tuoteperheestä.

  ERICAn päätoiminnot

  ERICAn ensisijainen tehtävä on auttaa hätäkeskuspäivystäjää hätäilmoitusten vastaanotossa, nopeaan tilannearvioon perustuvissa oikeissa päätöksissä sekä tehtävien välittämisessä parhaiten soveltuville yksiköille. Järjestelmä mahdollistaa tehtävien käsittelyn kaikkien toimintaan osallistuvien päivystäjien ja viranomaisten saumattomana yhteistoimintana.

  Keskeisimmät ERICA-järjestelmän tarjoamat hyödyt:

  • Toimintaan osallistuvien viranomaisten saumaton yhteistoiminta
  • Joustava kuormituksen jako hätäkeskusten välillä ulkoisten kuormitushuippujen ja sisäisen resurssivajeen yhteydessä
  • Valtakunnalliset toimintamallit huomioiden aikaan ja paikkaan sidotut olosuhteet
  • Yhteinen tilannekuva sekä käyttäjien välinen monipuolinen kommunikointi ja yhteistoiminta
  • Käyttäjärooleihin mukautuva yhtenäinen käyttöliittymä sekä automaattinen tuki kaikissa työvaiheissa
  • Toimintamallien jatkuvaa kehittämistä tukeva raportointi-, tilastointi- ja analysointipalvelu
  • Järjestelmän ja sen tietojen monipuoliset hallintamahdollisuudet
  • Luotettava ja vikasietoinen järjestelmärakenne, joka häiriötilanteessa mahdollistaa myös paikallisen käytön sekä erilaiset varakäyttömenetelmät

   

   

  Lue lisää ERICAsta Hätäkeskuslaitoksen sivuilta