17.4.2018

Toimintaa ympäristön ehdoilla

Insta Automation Oy:ssä kova teknologiaosaaminen on valjastettu työhön elinvoimaisen ympäristön puolesta. Yrityksen tavoitteena on olla asiakkaiden luotettu automaatiokumppani. 

Teksti: Eeva Hirvola-Kostamo
Kuva: Kari Pullinen

Ympäristöarvot ovat keskeisiä vesihuoltoautomaatiossa ja energiatuotannon infrahankkeissa, joissa Insta Automation Oy palvelee yhteistyökumppaneitaan. Ympäristön huomioon ottaminen on luonnollinen osa yrityksen liiketoimintaa ja sen jatkuvuuden edellytys.

– Ympäristöteknologian alueelle toimittamamme tuotteet ja palvelut tuovat jopa lähes kolmanneksen kokonaisliikevaihdostamme, Insta Automationin toimitusjohtaja Timo Lehtinen kertoo.

Insta kehittää vesihuoltoa ja energiantuotantoa varten automaatioratkaisuja, joilla prosesseja tehostetaan ja ympäristövaikutuksia vähennetään digitaaliset mahdollisuudet hyödyntäen.

– Haluamme olla asiakkaidemme luotettu automaatiokumppani. Meidän tehtävämme on omalta osaltamme tukea kumppaneidemme kilpailukykyä ja kestävää kehitystä, Lehtinen sanoo.

Insta on toteuttanut automaatiota muun muassa useisiin Helen Oy:n energiaprojekteihin, joissa on syntynyt ekologisia ja energiatehokkaita vaihtoehtoja fossiilisille polttoaineille. Tällaisia ovat Katri Valan puiston alla sijaitseva lämpöpumppulaitos, Pasilan kaukojäähdytysallas sekä viimeisimpänä Esplanadin puiston alla luolastossa sijaitseva kaukojäähdytysallas ja lämpöpumppulaitos.

Maanalainen tekojärvi

Helsinki on maailman edelläkävijä kaukojäähdytysjärjestelmien toteutuksessa ja sen järjestelmä on Euroopan kolmanneksi suurin sekä nopeimmin kasvava.

Kaukojäähdytys tuotetaan Helsingissä 80-prosenttisesti energialähteistä, jotka muuten jäisivät kokonaan hyödyntämättä, esimerkiksi kylmästä merivedestä.

Järjestelmän kylmäakkuna toimii maanalainen tekojärvi, josta rakennusten jäähdytykseen ohjataan kylmää vettä. Kun rakennukseen johdettu jäähdytetty ilma on auringon ja ihmisten ruumiinlämmön ansiosta lämmennyt, järjestelmä ottaa lämmön veden mukana takaisin lämpöpumppulaitoksiin.

– Maanalaiset ratkaisut ovat Helenin innovaatioita, ja Instan osaaminen automaatiojärjestelmien suunnittelussa sekä toteutuksessa tukee asiakkaan ekologisuuden ja energiatehokkuuden tavoitteita, Lehtinen korostaa.

Itämeri puhtaana 

Vesihuoltoautomaatiossa Insta Automation edustaa Suomen parasta osaamista yli 20 vuoden pitkällä kokemuksella. Asiakkaina on vesilaitoksia eri puolilla Suomea.

– Vesihuollossa Insta on luotettu kumppani, joka tulee asiakkaille todennäköisesti ensimmäisenä mieleen heidän etsiessään automaatiokumppania, Lehtinen sanoo.

Instan toteuttama kaukovalvontajärjestelmä ja automaatio huolehtivat suuresta osasta pääkaupunkiseudun asukkaiden jäteveden puhdistuksen ympärivuotisesta valvonnasta. Jopa 2,7 miljoonan suomalaisen vesihuoltoa ohjaa Instan toimittama automaatio.

Itämeren elinkelpoisuuden ylläpitämisessä Installa on vahva rooli.

– Itämereen purkavista jäteveden puhdistamoista valtaosassa on meidän automaatiojärjestelmämme, Lehtinen toteaa.

Vesikriisit voidaan estää

Insta tarjoaa energia- ja vesilaitosten tarpeisiin järjestelmän, jota käytetään toiminnan seuraamiseen, ohjaamiseen ja tehostamiseen.

– Ohjelmisto on käytössä muutamalla kymmenellä avainasiakkaalla. Uuden tuotesukupolven myötä sen käyttö varmasti lisääntyy.

Lehtisen mukaan yksi yrityksen vahvuuksista on kyberturvallisuuden huippuosaaminen. Turvallisuuskriittisille toimijoille Insta tarjoaa kyberturvallisuuteen liittyviä palveluita.

Insta Automation on seurannut viime vuosina Suomessa sattuneita vesikriisejä, ja kehittää sen pohjalta vesihuoltoautomaatiotaan ja sen sovelluksia jatkuvasti. Verkostojen reaaliaikaisen kunnonvalvonnan ja tarkan kulutusseurannan avulla putkistovuodot sekä puhdas- että jätevesiverkostossa pystytään havaitsemaan nopeammin ja kohdistamaan kunnossapitotoimenpiteet tarkemmin oikealle alueelle.

Insta Group

  • Insta Automation on osa Insta Group -konsernia, joka on suomalainen perheyritys.
  • Sähköautomaation, digitaalisen tietoturvan ja puolustusteknologian huippuosaaja.
  • Työllistää yli 800 henkilöä 12 paikkakunnalla, rakentaen turvallista ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa.