26.5.2016

Insta mukana kehittämässä SOTE-sektorin valmiusharjoittelua

Sairaanhoitopiirien ja SOTE-sektorin kriisi- ja valmiusharjoittelua kehittävä projekti on käynnistynyt

Turvallisuustoimialalla analyysi- ja suunnittelutyö on kehittynyt viimevuosina. Suunnittelun lisäksi tarvitaan aktiivista ja korkeatasoista kriisijohtamisen harjoituttamista ajantasaisilla työvälineillä. Nykyään sairaanhoitopiirien johdon kriisiharjoittelussa on suuria alueellisia eroja. Harjoitusten valmisteluun joudutaan sitomaan merkittäviä resursseja. Sairaanhoitopiirit hyötyisivät merkittävällä tavalla mahdollisuudesta saada käyttöönsä muiden piirien hyödyntämiä harjoitusaineistoja. Tavoitteena on merkittävällä tavalla entistä parempi kriisi- ja valmiusjohtamisen sekä varautumisen kyvykkyys. Yhtenä tavoitteena on saada kaikki sairaalan ydintoiminnan kannalta kriittiset toimijat mukaan yhteisiin harjoituksiin – sairaala- ja kiinteistötekniikan asiantuntijat yhtenä tällaisena ryhmänä.

Harjoittelun kehittämiseen on löydetty lupaava ratkaisumalli, jonka avulla pyritään rakentamaan mukaansatempaavia sekä valmistelultaan tehokkaita malliharjoituksia, joista muodostuu sektorille yhteinen kansallinen harjoituskirjasto. Ratkaisun edistämiseksi on laadittu SOTE-harjoituskirjasto nimellä kulkeva projektisuunnitelma vuosille 2016 ja 2017. Projektin ensi vaiheessa aktiivisina toimijoina ovat sairaanhoitopiirit, ja jatkossa sen hyötyjä pyritään levittämään myös laajemmalle koskemaan koko SOTE-sektoria. Projektin käyntiin saattaneet rahoittajat ovat Suomen sairaalatekniikan yhdistys ja Terveydenhuoltopooli. Lisää rahoitusta ollaan hakemassa useilta eri tahoilta.

Projektille on muodostettu kansallinen ohjausryhmä, jossa on SSTY:n, Terveydenhuoltopoolin, HVK:n ja STM:n edustajat. Lisäksi on perustettu projektin toteutusta koordinoiva projektiryhmä, jossa on edustettuna HUS:n, PSHP:n, VSSHP:n, PPSHP:n ja PSSHP:n turvallisuuspäälliköt. Projektin toimeenpanossa ovat myös mukana projektipäällikkönä Hannu Hoffrén ja Insta Trust Oy:n Martti Setälä. Projekti on avoin kaikille SHP:ille kuten on sen tulosten hyödyntäminenkin.

Malliharjoitusten laadintaan liittyen pidetään marraskuussa sähkökatkoharjoitus KYS:n alueella, harjoituksen vastuuhenkilönä Olli Siitonen. Kyberharjoitukset tullaan pitämään syksyn ja alkutalven aikana. Alustavasti harjoitusten pitäjiksi on kaavailtu HUS ja OUS piirit. Harjoitusten ajankohdista tullaan tiedottamaan tarkemmin lähempänä. Harjoitusten seuraaminen on mahdollista sairaalainsinööreille ja sairaanhoitopiirien turvallisuuspäälliköille.

Projektin etenemisestä tullaan antamaan lyhyet esitykset Sairaalaturvallisuuden neuvottelupäivillä ja Sairaalatekniikan neuvottelupäivillä sekä s-postitse keskeisille sidosryhmätahoille.

Projektista lisätietoja antavat Hannu Hoffrén (044-267 6215 , hannukhoffren@gmail.com) sekä Martti Setälä (040-536 6350 , martti.setala@insta.fi)