• Ehdotuksia ei ole, koska hakukenttä on tyhjä.
Open search

Turvallisuusjohtaminen vaatii harjoittelua

– Ilman valmiiksi luotuja malleja turvallisuuden johtaminen menee kaaoksen johtamiseksi. Paniikkitilanteessa päätöksenteko saattaa perustua epäjohdonmukaiseen ajatteluun, Insta Groupin toimitusjohtaja Henry Nieminen muistuttaa.

Turvallisuuden ulottuvuuksista ajankohtaisin on digitaalinen turvallisuus: digitaalinen uhka voi pysäyttää tuotantolaitoksen, vahingoittaa yrityksen brändiä, vaikuttaa yrityksen tulokseen ja laskea yrityksen asemaa markkinoilla. Siksi siihen pitää valmistautua etukäteen.

– Turvallisuuden johtaminen vaatii valmiiksi luotuja skenaarioita. Yritysjohtajan tehtävänä on johtaa tilannekuvaa, ja johtamisen skenaario valitaan sen pohjalta millainen tilannekuva saadaan muodostettua, turvallisuus-, puolustus- ja kyberratkaisuja rakentavan teknologiakonserni Insta Groupin toimitusjohtaja Henry Nieminen kertoo.

Kyberhyökkäys vai sähkökatko?

Johtamisen skenaariot vaativat valmiiksi mietittyjä arvojärjestyksiä toimenpiteille sen mukaan, mikä kussakin skenaariossa on tärkeintä yrityksen, ihmisten ja tilanteen johtamisessa. Kyberhyökkäystä tai väärän informaation levittämistä vastaan taistellaan eri tavalla kuin tavallista sähkökatkoa tai onnettomuutta. Tämän takia vastuut, roolit, tehtävät ja työkalut on määriteltävä etukäteen: toimiva skenaario on harjoiteltu skenaario.

– Harjoituksia voidaan tehdä monella tavalla, myös digitaalisesti. Tiettyjä harjoituksia on itse asiassa mahdotonta tehdä reaalimaailmassa. Esimerkiksi simuloidussa kyberhyökkäysharjoituksessa tapahtumat etenevät videokuvana, jonka pohjalta tehdään johtamispäätöksiä.

Oikean johtamismallin luominen on siis turvallisuusuhkien ennakointia. Uhkakuvien vaikutusten arviointia voidaan tehdä eri näkökulmista, kuten taloudellisesta tai brändinäkökulmasta. Niemisen mukaan tärkein suojaamiskohde riippuukin yrityksen liiketoiminnasta. Siksi oleellisimmat uhkakuvat oman liiketoiminnan näkökulmasta tulisi tunnistaa ja luokitella. Ongelmatilanteiden hoitotapa priorisoidaan vastaamaan yrityksen toimia, arvoja ja taloudellisia vaikutuksia.

Tilannekuva nopeuttaa tiedon kulkua ja minimoi vahingot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Turvallisuuskomitea ja Huoltovarmuuskeskus julkaisivat tänä vuonna kyselyn suomalaisyritysten haasteista muuttuvassa maailmassa. Sen mukaan digitaalisten yhteyksien häiriöt ja tilannekuvan puuttuminen ovat keskeisimpiä yhteiskunnan varautumista ja yritysten jatkuvuudenhallintaa haastavia asioita suomalaisyrityksissä.

Digitaalinen tilannekuva nopeuttaa tiedon kulkua, vähentää virheitä ja pienentää vahinkojen määrää. Tilannekuva antaakin oleellista ja oikea-aikaista informaatiota päätöksenteon tueksi.

– Yritysjohtajan tärkein ominaisuus on tehdä päätöksiä tilannekuvan ja tulevaisuuden ennusteiden pohjalta – tavoiteltu kilpailuetu kirkkaana mielessään, Nieminen korostaa.

Tämän päivän trendi on huomisen edellytys

Nykyhetken kehitysinnovaatio on tulevaisuudessa toiminnan edellytystekijä. Jos siihen ei yllä, ei voi pärjätä kilpailussa ja yrityksen toimintaympäristössä. Esimerkiksi yrityksen laatujärjestelmät vaativat tullessaan resursseja, mutta samalla rakennettiin nykyistä kilpailukykyä.

– Kehittäminen ja tasonnosto vaativat aina resursseja. Ei liiketoimintaakaan tehdä viisi vuotta sitten käytössä olleilla työkaluilla. Tilanteiden tunnistaminen juuri sillä hetkellä voi olla hankalaa, mutta näinhän se on mennyt maailman sivu. Jos ei trendejä havaitse, tippuu kartalta. Ja digitalisaation myötä turvallisuudesta voi hyvällä syyllä puhua trendinä, Nieminen muistuttaa.