Open search

  Tukea ja kehitysideoita valmius- ja kriisijohtamiseen poikkeustilanteen aikana

  Koronaviruspandemian aiheuttama kriisi tuntuu läpi koko yhteiskunnan. Sen vaikutukset näkyvät monin tavoin myös Instassa sekä asiakasorganisaatioissa. Osaan Instan asiakkaista tilanne on vaikuttanut vakavasti ja osaan lähinnä välillisesti. Blogissa aihepiiriä käsitellään molemmista asiakasnäkökulmista.

  Koronaviruspandemian aiheuttama kriisi näkyy ja tuntuu läpi koko yhteiskunnan. Sen vaikutukset ovat näkyvillä monin tavoin myös Instassa sekä asiakasorganisaatioissa. Instan toiminta on vakaalla pohjalla, ja vaikka vaikutuksilta ei voida välttyä, pystymme jatkamaan turvallisen yhteiskunnan rakentajana ja kehittäjänä myös poikkeustilanteessa. Yhteiskunnan edellyttämät poikkeusjärjestelyt on huomioitu Instassa ja toiminta on hajautettu etätyömoodiin. Myös tiimien jäsenten työperäisen altistumisen mahdollisuudet on minimoitu.

  Instalta tukea haastavassa tilanteessa

  Osaan Instan asiakkaista tilanne on vaikuttanut vakavasti ja osaan lähinnä välillisesti. Harjoitustoiminnan asiakkaistamme esimerkiksi operatiivista työtä tekevät, erityisesti välttämättömiä yhteiskunnallisia palveluita sekä pelastus- ja ensihoitotehtäviä toteuttavat toimijat, ovat kriisijohtamistilassa ja toteuttavat sitä tilannejohtamista, minkä valmiuksia on ennakkoon yhteisissä harjoituksissa ylläpidetty ja kehitetty.

  Ymmärrämme hyvin kriisin tilannejohtamisessa kiinni olevien organisaatioiden tilanteen. Heille Insta tarjoaa kaiken henkisen tukensa sekä tarvittaessa apua esimerkiksi apukäsinä tilannejohtamisen ja tilannekuvan rakentamisen tehtävissä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi koronatilanteen kehitysskenaarioiden vaikutusten testaaminen fasilitoituina minityöpöytäharjoituksina. Näihin suunnittelutyötä tukeviin harjoituksiin voi kuulua muun muassa tilanteen kesto, tilanteen kehittyminen eri tavoin yhdessä tai useammassa aallossa sekä rajoitustoimien laajuus ja vaikutusten vakavuus.

  Toinen keino voi olla apuhenkilön tarjoaminen dokumentointiin tai tilannekuvaratkaisujen kehittämiseen ja ylläpitämiseen sisältäen esimerkiksi kuvaustavat, järjestelmät ja sovellukset. Mukana voi olla myös tilannejohtamisen ja tilannekuvan luominen sekä ylläpidetyn kokonaisuuden arviointi ja kehittäminen niin sanotusti ”on the go”. Tarkoitus on kevyellä ja toimintaa haittaamattomalla tavalla havainnoida kokonaisuutta nykytilasta ja helposti toteutettavista kehitystarpeista.

  Tärkeää on tilannejohtamisen dokumentointitapojen ja -kokonaisuuden kehittäminen ja toteutustuki, jotta organisaatio kykenee raportoimaan ja arvioimaan tilannejohtamisen onnistumisen sekä samalla oppimaan organisaationa parhaalla mahdollisella tavalla. Insta tarjoaa myös palveluidensa kuten Trasim-harjoitusalustan ja Sitman-kriisijohtamisvälineen käytön tukea ja käyttöprosessien kehittämistä lennosta. Lisäksi meillä on mahdollisuus kehittää uusia toiminnallisuuksia asiakastarvelähtöisesti ja soveltaa työkaluja tarvittaessa uusiin käyttötarkoituksiin, kuten Trasimin käyttö ST IV -tasoisena aineistojen jakelun alustana eri yhteistyötahojen välillä.

  Aikaa suunnittelulle ja kehitykselle?

  Osa organisaatioista voi olla tällä hetkellä niin sanotusti odottavalla kannalla – kaikilla koronatilanne ei välttämättä lisää työtehtäviä, vaan saattaa jopa vapauttaa resursseja ja aikaa kehitystyölle. Voi myös olla, että organisaation yksi osa on aivan kädet täynnä työtä ja toiselle osalle tilanne näyttäytyy työmäärän vähenemisenä. Tällöin voi olla hyvä hetki tehdä suunnittelu- ja kehitystöitä. Näissä tilanteissa kannattaa esimerkiksi käynnistää ja toteuttaa jo suunniteltujen harjoitusten valmisteluprosesseja. Varsinaisen harjoituspäivän voi pitää myöhemmin, kun kokonaistilanne on rauhoittunut – valmistelu olisi kuitenkin jo tehty, eikä se rasittaisi tilanteen rauhoittuessa oletettavasti käynnistyvää muuta työsumaa.

  Tämä tilanne voi tarjota myös erinomaisen mahdollisuuden harjoituttaa avainhenkilöiden varahenkilöitä, jolloin harjoituspäivän voi järjestää koronatilanteesta riippumatta. Instan vetämät harjoitukset sekä niissä käytetyt työkalut ja työtavat sopivat hyvin myös täysin etänä vedettyjen harjoitusten toteuttamiseen. Siten mahdolliset liikkumisrajoitukset tai lähikontaktien välttämisen tarve eivät estä laadukkaan harjoitustoiminnan toteuttamista. Tämä voi olla loistava mahdollisuus viedä yrityksen harjoitustoiminta aivan uudelle tasolle hyödyntäen etätyövälineitä ja pitämällä osallistujat jopa todenmukaisemmin maantieteellisesti hajautettuna kuin perinteisessä harjoituksessa.

  Lisäksi on mahdollista käynnistää ja toteuttaa harjoitustoiminnan arvioimiseen ja kehittämiseen liittyviä prosesseja – esimerkiksi rakentamalla harjoitusohjelma organisaatiolle tai parantamalla harjoitustoiminnan mittausta. Voimme auttaa kehittämään asiakkaan toimialueen tilannekuvan ja tilannejohtamisen käytäntöjä sekä työkaluja – prosessikuvauksesta ja esimerkiksi fläppitaulukuvauksen muotoilusta tätä tukevien tietojärjestelmien testaukseen ja toteutukseen.

  Insta on vahvasti sitoutunut tukemaan asiakkaitaan kriisi- ja valmiusjohtamisen kehittämisessä niin kriisien aikana kuin niihin varauduttaessa.

   

  Lue lisää kriisi- ja valmiusjohtamisen harjoitusratkaisuistamme:

  Kriisi- ja valmiusjohtamisen harjoitusratkaisut

  Lue lisää johtamis- ja tilannekuvaratkaisuistamme:

  Johtamisen ja tilannetietoisuuden ratkaisut

  Kysy lisätietoja asiantuntijoiltamme:

  Tatu Monto

  LinkedIn

  Martti Setälä

  LinkedIn

  Joel Muujärvi

  LinkedIn

  Marko Väinölä

  LinkedIn

  Ari Parviainen