Open search

  Insta ILS sai sotilasilmailun tuotanto-organisaation toimiluvan

  Sotilasilmailun viranomaisyksikkö SVY on myöntänyt Insta ILS:lle sotilasilmailun tuotanto-organisaation toimiluvan (MPOA = Military Production Organisation Approval). Toimilupa perustuu SVY:n julkaisemaan sotilasilmailumääräykseen, jonka taustalla on yhteiseurooppalaiset harmonisoidut sotilasilmailun lentokelpoisuusvaatimukset (EMAR = European Military Airworthiness Requirements). Toimiluvan myötä Insta ILS:llä on EMAR-21-vaatimusten mukainen oikeus tehdä sotilasilmailun valmistustyötä itsenäisesti.

  – Instan oma tuotantolupa sujuvoittaa sotilasilmailun käyttöön valmistettavien tuotteiden hyväksyntää ja käyttöönottoa. Tämä toimilupa ja myöhemmin myönnettävä nykyisen sotilasilmailun huoltotoimintaluvan korvaava EMAR-145 huolto-organisaation toimilupa helpottavat myös toimintaa yhteiseurooppalaisissa projekteissa. Kansainvälisillä foorumeilla yhteismitallinen toimilupa tarkoittaa, että kaikki yhteistyökumppanit ja valtiot tietävät hyväksynnän perusteet ja edellytykset. Uudet toimiluvat ovat jatkoa puolustusvoimien ja Instan pitkäaikaiselle, vuosikymmeniä kestäneelle yhteistyölle, SVY:n päällikkö, insinöörieversti Kim Juhala kiittelee.

  Avaa ovia myös kansainväliselle liiketoiminnalle

  EMAR-vaatimusten taustalla on tarve harmonisoida eri valtioiden sotilasilmailun yhteisiä toimintamalleja. Vaatimukset edellyttävät organisaatiolta toimilupaa, olipa kyse laitekorjauksesta, tuotannosta tai suunnittelutoiminnasta. Tuotantoluvan edellytyksenä ovat asianmukaiset sotilasilmailuviranomaisen vaatimusten mukaiset prosessit ja koulutukset. Lisäksi on laadittu tuotanto-organisaation käsikirja, jossa prosessit on kuvattu ja siten löydettävissä.

  – Sotilasilmailun tuotanto-organisaation toimilupa on merkittävä osoitus Instan toiminnan vakuuttavuudesta ja laadusta. Nyt meillä on sotilasilmailun suunnittelu, tuotanto ja huoltotoimintaluvat, joiden ansiosta pystymme laajentamaan toimintaamme ja se avaa mahdollisuuksia myös kansainvälisille sotilasilmailun markkinoille, Insta ILS:n liiketoimintajohtaja Alex Lassila kertoo.

  Parantaa turvallisuutta

  MPOA-toimiluvalla vaikutetaan ennakoivasti sotilasilmailun turvallisuuden ja käytäntöjen kehittämiseen sekä varmistetaan toiminnan jatkuva parantaminen. EMAR-vaatimukset on harmonisoitu Euroopassa ja EMAR-hyväksynnästä vastaa jokaisen maan oma sotilasilmailuviranomainen. Siviili-ilmailussa vastaavat yhteiseurooppalaiset vaatimukset ovat olleet jo pitkään käytössä.

  Luovutustilaisuus_ILS_www-1

  Kuvassa: vasemmalta Insta ILS Oy:n liiketoimintajohtaja Alex Lassila, Insta Group Oy:n toimitusjohtaja Henry Nieminen ja SVY:stä tekninen johtaja Kimmo Pelkonen, yksikön päällikkö insev Kim Juhala, huoltotoiminnan tarkastajat inskapt Jarkko Lujala ja insmaj Ilkka Leskelä. 

   

  Insta

  Insta on teollisuusautomaation, teollisen digitalisaation, kyberturvan ja puolustusteknologian asiantuntijaorganisaatio, joka auttaa asiakkaitaan kehittämään ja varmistamaan toimintansa suorituskykyä ja tuloksia. Yhdistämällä huippuosaamisen ja älykkään teknologian kehitämme asiakkaidemme suorituskykyä ja tuloksellisuutta yhä nopeammin kehittyvässä ja digitalisoituvassa maailmassa. Ihmiset, osaaminen ja vastuullisuus ovat toimintakulttuurimme perusta. Meihin on lupa luottaa.

  Lisätietoja

  Alex Lassila