Open search

  Tampere-talon esitystekniikan uudistustyö käynnistynyt

  Tampere-talon Ison salin esitystekniikan uudistus on edennyt toukokuussa vaiheeseen, jossa vanhoja nostinjärjestelmiä ja sähköistyksiä puretaan. Insta Automation toimii hankkeen päätoteuttajana.

  – Ylös 20 metrin korkeuteen on tulossa 33 tankonostinta ja uusi, riittävän laaja sähkötila. Vanha ohjausjärjestelmä on purettu, ja myös sähkön purku on 95-prosenttisesti tehty, Instan suunnitteluinsinööri ja projektin työmaapäällikkö Juha Veijonen kertoo.  

  Kokonaistoimitus sisältää näyttämön kattokoneistojen sekä niiden sähköistyksen ja ohjausjärjestelmän uusinnan. Elokuussa 2020 suunnittelutyön ja tehdasasennusten merkeissä aloitetun urakan on määrä valmistua kesällä 2021.

  Tampere-talon_Iso_sali_uudistus2

  Nykyaikaista ja toimintavarmaa esitystekniikkaa

  Käytössä ollut nostinlaitteisto oli toteutettu vuonna 1998, eikä se vastannut enää kapasiteetiltaan tai käyttövarmuudeltaan nykyaikaisten tuotantojen näyttämöteknillisiä tarpeita. Uusi nostinten ohjaamiseen käytettävä tekniikka on paljon aiempaa monipuolisempi ja turvallisempi.

  – Sähkökeskukset on tuotu nykypäivään ja kokonaisuus toteutetaan viimeisimpien väylätekniikoiden mukaan. Jokaisella koneella on oma konekohtainen taajuusmuuttajansa ja moottorinohjauskeskuksensa. Myös anturoinnit ja turvalaitteet ovat nykyvaatimusten tasolla, Instan Koneistot ja näyttämöt -yksikön päällikkö Marko Hänninen selittää.

  Konekohtaisten keskusten, varakeskusten ja kahdennetun järjestelmän vuoksi esitystekniikan toimintavarmuus paranee, ja vikatilanne voidaan ratkaista nopeasti.

  Lisätietoja

  Marko Hänninen