Open search

  Sotilasilmailun suunnittelusertifikaatti Installe

  Sotilasilmailun viranomaisyksikkö (SVY) on myöntänyt Insta ILS:lle sotilasilmailun suunnittelun yhteiseurooppalaisiin European Military Airworthiness Requirements (EMAR) -lentokelpoisuusvaatimuksiin perustuvan Military Design Organisation Approval (MDOA) -sertifikaatin. Sertifikaatin myötä Insta ILS:llä on EMAR-21-vaatimusten mukainen oikeus tehdä sotilasilmailun suunnittelutyötä sekä hyväksyä pieniä muutoksia itsenäisesti. Myös projektien käynnistyminen helpottuu, kun sertifikaatti vahvistaa osaamisen.

  – Instan oma hyväksymisoikeus vapauttaa tulevaisuudessa resursseja puolustusvoimilta. Sertifikaatti helpottaa myös toimintaa yhteiseurooppalaisissa projekteissa. Kansainvälisillä foorumeilla yhteismitallinen sertifikaatti tarkoittaa, että kaikki yhteistyökumppanit ja valtiot tietävät hyväksynnän perusteet ja edellytykset. Sertifikaatti sinetöi puolustusvoimien ja Instan pitkäaikaisen, vuosikymmeniä kestäneen yhteistyön, SVY:n päällikkö, insinöörieversti Kimmo Nortaja kiittelee.

  Avaa ovia uudelle liiketoiminnalle

  EMAR-vaatimusten taustalla on ilmailulaki. Se edellyttää toimilupaa ilmailualalla, olipa kyse laitekorjauksesta tai suunnittelutoiminnasta. Suunnittelusertifikaatin edellytyksiä ovat asianmukaiset, viranomaisen kanssa yhteistyössä laaditut prosessit ja koulutukset sekä nimetyt vastuuhenkilöt. Lisäksi auditoinnin yhteydessä on hyväksytty toimintakäsikirja, jossa suunnitteluprosessit on kuvattu ja siten todennettavissa.

  – Sotilasilmailun suunnittelusertifikaatti on merkittävä osoitus Instan toiminnan vakuuttavuudesta ja laadusta. Sen ansiosta pystymme laajentamaan toimintaamme ja se antaa mahdollisuuksia myös uudenlaiselle liiketoiminnalle, Insta ILS:n toimialajohtaja Ville Soininen kertoo.

  Parantaa turvallisuutta

  MDOA-sertifikaatilla vaikutetaan ennakoivasti sotilasilmailun turvallisuuden ja käytäntöjen kehittämiseen sekä varmistetaan toiminnan jatkuva parantaminen. EMAR-21-vaatimukset on harmonisoitu Euroopassa kahdeksan vuoden aikana ja otettu käyttöön Suomessa keväällä 2017. EMAR-hyväksynnästä vastaa jokaisen maan oma sotilasilmailuviranomainen. Siviili-ilmailussa vastaava lupa on ollut jo pitkään käytössä.