• Ehdotuksia ei ole, koska hakukenttä on tyhjä.
Open search

Savon Voima valitsi Instan Atron vesivoimalaitoksen automaation ja sähköistyksen uudistajaksi

Insta Automation Oy on tehnyt sopimuksen Savon Voima Oyj:n Atron vesivoimalaitoksen sähkö- ja automaatiojärjestelmien uusinnasta.

Atron vesivoimalaitos on valmistunut vuonna 1956 ja se on teholtaan Savon Voiman suurin vesivoimalaitos, kokonaistehon ollessa 7,2 MW ja putouskorkeuden 14,5 metriä.

Vuoden 2022 aikana Insta uudistaa Atron sähkö- ja automaatiojärjestelmät vastaamaan vesivoimalaitoksien kasvavia vaatimuksia. Atroon toimitetaan Instan vesivoimalaitoksille kehittämä uudenlainen ohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa nopean ja tarkan turbiinisäädön sekä täyttää kantaverkkoyhtiön voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset VJV2018 ja reservimarkkinoiden käyttö- ja häiriöreservien vaatimukset.

Insta toimittaa vesivoimalaitokselle sähkö- ja automaatiojärjestelmät kokonaistoimituksena sisältäen laitos-, koneisto- ja turbiiniautomaatiojärjestelmät, laitoksen ja generaattorin suojausjärjestelmät, generaattorin magnetointijärjestelmän, verkostolaskennat sekä VJV2018 ja käyttö- ja häiriöreservien suunnittelun ja todentamisen.

Uudet sähkö- ja automaatiojärjestelmät parantavat vesivoimalaitoksen säädettävyyttä, käyttövarmuutta ja käytettävyyttä sekä mahdollistavat miehittämättömän etäkäytön. Lisäksi uudet sähkö- ja automaatiojärjestelmät mahdollistavat laajemman tiedonkeruun, ja vesivoimalaitoksen tiloista sekä tapahtumista saadaan kattavampaa tietoa, joka on entistä tärkeämpää vesivoimalaitoksien päivittäisessä operoinnissa sekä huollossa ja kunnossapidossa.

Kuva: Kari Vesterinen, Savon Voima Oyj

Lisätietoja

Aki Mahlanen