Open search

  Raisio-konserni hankkii kalarehutehtaan automaation uusinnan Instalta

  Raisio-konserni ja Insta Automation ovat tehneet sopimuksen kalanrehutehtaan automaatiojärjestelmän uusinnan kokonaistoimituksesta. Hankkeen työt alkavat heti ja koko hanke valmistuu maaliskuussa 2021. Sopimus sisältää kaiken uuteen automaatiojärjestelmään liittyvän HW- ja SW-suunnittelun, laitehankinnat, tehdaskoestukset sekä järjestelmän asennuksen, testauksen, käyttöönoton ja koekäytöt tilaajan laitoksella.

  Hankkeen haasteena on erityisesti elintarviketeollisuuden automaatiojärjestelmäuudistuksissa tavanomainen nopea ns. yliheittovaihe, missä järjestelmän vaihto tapahtuu muutamassa viikossa ja tuotanto pitää saada uudelleen käynnistettyä suhteellisen lyhyessä ajassa.

  Toimitukseen sisältyy myös digitalisaatio-osuus, jossa Insta toteuttaa laitoksen MES-järjestelmän tytäryhtiönsä Asitek Oy:n Asimes-ohjelmistotuotteella.

  Insta ja Asitek ovat toimittaneet elintarviketeollisuuden kokonaistoimituksia jo yli 30 vuotta. Vuosikymmenten kuluessa syntynyt vahva osaaminen ja kokemus elintarviketeollisuuden hankkeista sekä kyky toimittaa toteuttamiinsa järjestelmiin liittyviä elinkaripalveluita ovat vahvistaneet Instan asemaa Suomen elintarviketeollisuuden automaation ja sähköistyksen kokonaistoimittajana.

  Kuva: Raisio-konserni

   

   

   

   

  Lisätietoja

  Kimmo Suonperä

  LinkedIn