• Ehdotuksia ei ole, koska hakukenttä on tyhjä.
Open search

PVO-Vesivoima valitsi Instan Kierikin vesivoimalaitoksen ultrakondensaattorien pääsähkönjakelun toimittajaksi

Uusiutuvan energian kasvu, erityisesti sään mukaan vaihtelevan energiantuotannon kuten tuulivoimakapasiteetin merkittävä lisääntyminen muuttaa Suomen energiamarkkinaa. Suomen sähköverkkoon tarvitaan lisääntyvässä määrin nopeaa säätökykyä. Lyhyen ajan energiavarastona, ultrakondensaattori yhdessä vesivoimalaitoksen kanssa vastaa hyvin nopeasti sähköverkon vaatimiin nopeisiin muutoksiin. Näihin sähköverkon muutoksiin PVO-Vesivoima vastaa investoimalla Kierikin vesivoimalaitokselle ultrakondensaattoreilla toteutettavan 3 megawatin energiavarastoon.

Insta toimittaa energiavaraston pääsähkönjakelujärjestelmät kokonaistoimituksena. Kokonaistoimitus sisältää pääsähkönjakelujärjestelmien projektinjohdon, suunnittelun, verkostolaskennan, hankinnat, asennukset ja käyttöönotot. Hanke toteutetaan kokonaisuudessaan vuoden 2024 aikana.

Käynnistynyt hanke vahvistaa Instan asemaa Suomen kestävän energian ja vihreän siirtymän rakentajana. Myös hankkeen sijainti on merkityksellinen ja vahvistaa Instan asemaa energiasektorin kokonaistoimituksien ja elinkaaripalveluiden toimittajana Pohjois-Suomessa.

PVO-Vesivoima kuuluu Pohjolan Voima -konserniin.

 

Kuva: Kai Tirkkonen / Pohjolan Voima

Lisätietoja

Kalle Vuorio