• Ehdotuksia ei ole, koska hakukenttä on tyhjä.
Open search

Koskienergian ja Instan yhteistyö jatkuu Pitkämön vesivoimalaitoksen automaation ja sähköistyksen uudistuksella

Koskienergian Pitkämön vesivoimalaitos on tuottanut sähköä Pitkämön tekojärvestä vuodesta 1970. Vesivoimalaitos on rakennettu Pitkämön tekojärven laskukanavan yhteyteen, josta vesi johdetaan maanalaista kanavaa pitkin Jalasjokeen. Vesivoimalaitos on teholta Koskienergian suurin, kokonaistehon ollessa 7,5 MW ja putouskorkeuden 28,5 metriä.

Insta toimittaa vesivoimalaitokselle sähkö- ja automaatiojärjestelmät kokonaistoimituksena. Toimitus sisältää laitos-, koneisto- ja turbiiniautomaatiojärjestelmät, laitoksen ja generaattorin suojausjärjestelmät, staattisen magnetoinnin säätöjärjestelmät, pienjännitejärjestelmät, tasasähköjärjestelmät, verkostolaskennat ja VJV2018:n mukaisen suunnittelun ja todentamisen. 

Uudet sähkö- ja automaatiojärjestelmät parantavat vesivoimalaitoksen säädettävyyttä, käyttövarmuutta, käytettävyyttä ja mahdollistavat miehittämättömän etäkäytön. Järjestelmät mahdollistavat myös kattavan tiedonkeruun ja analysoinnin, jotka parantavat ja helpottavat voimalaitoksen operointia ja huolto- ja kunnossapidossa. Hanke toteutetaan kokonaisuudessaan vuoden 2024 aikana.

Insta on uudistanut yhteistyössä Koskienergian kanssa useita vesivoimalaitoksia viime vuosien aikana. Nyt uudistettava Pitkämön vesivoimalaitos on jatkumoa Instan ja Koskienergian pitkälle ja hyvälle yhteistyölle.

Lisätietoja

Jani Miettinen