Open search

  Kiitämme asiakkaita luottamuksesta – asiakastyytyväisyystutkimus 2021

  Asiakastyytyväisyystutkimuksemme mukaan asiakkaat kokevat yhteistyön kanssamme sujuvaksi ja ammattitaitomme korkeaksi. Saamamme NPS-luku on erinomainen 64.

  Yhteistyössä Innolinkin kanssa toteutetussa asiakastyytyväisyystutkimuksessa toimintaamme tutkittiin ensimmäistä kertaa koko konsernin tasolla ja kohdemarkkinoittain. Tutkimuksessa keskityttiin Instan strategiseen positioon asiakkaidemme keskuudessa, minkä lisäksi siinä kerättiin palautetta onnistumisistamme ja toimintamme kehityskohteista.

  Asiakastutkimuksen kautta saamamme tieto on meille arvokasta tavoitteessamme kehittää toimintaamme entistä paremmaksi ja asiakasohjautuvammaksi. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina marras-joulukuussa 2021, ja se perustuu 102 vastaukseen.

  Insta sai kiitosta yhteistyön sujuvuudesta ja korkeasta ammattitaidostaan

  Asiakkaat kokivat meidän onnistuneen erityisesti yhteistyön sujuvuudessa ja helppoudessa: jopa 92 prosenttia vastaajista arvioi yhteistyön sujuvuuden ja helppouden erittäin hyväksi tai hyväksi. Keskeistä tutkimustuloksissamme oli myös henkilöstömme korkealle arvioitu ammattitaito: 90 prosenttia vastaajista antoi osaamisellemme arvosanaksi joko erittäin hyvän tai hyvän (arvosanat 5 ja 4 asteikolla 1–5).

  Kiitosta saimme myös sovittujen vastuiden hoitamisesta, luotettavuudestamme toimittajana sekä toimitustemme sopimuksenmukaisuudesta ja niiden laadusta.

  Vastuullisuus on tärkeä osa Instan toimintaa ja päivittäistä tekemistä. Iloksemme vastaajat kokivat meidän huomioivan yritysvastuullisuuden liiketoiminnassamme onnistuneesti (arvosana onnistumiselle 4,1).

  asiakastyytyvaisyyden_osa-alueet_v_2021

  Suosittelutodennäköisyytemme on erinomainen 64

  Käytämme asiakaskokemuksen mittaamiseen Net Promoter Score -nettosuositteluindeksiä, joka on kansainvälisesti tunnetuin suositteluhalukkuuden ja tyytyväisyyden mittari.

  NPS pohjaa kysymykseen valmiudesta suositella yritystä kollegoilleen tai tuttavilleen. Vastaajat jaetaan arvion perusteella suosittelijoihin (9–10), passiivisiin (7–8) ja arvostelijoihin (0–6), ja NPS lasketaan vähentämällä arvostelijoiden prosenttimäärä suosittelijoiden prosenttimäärästä.

  Instan nettosuositteluindeksi oli korkea 64. Innolinkin vertailutietokannassa oleva B2B-yritysten keskitaso on noin 37.

  suosittelun_avoimia_vastauksia_2021

  – Kiitos kaikille Instan asiakkaille ja kumppaneille hyvästä yhteistyöstä vuonna 2021 sekä omalle henkilöstöllemme erinomaisesta ammattitaidon ja sitoutumisen osoituksesta. NPS-tulos 64 on erinomainen, kiittää Jari Mielonen, Executive Vice President, Sales and Customers.

  Lisätietoja

  Jari Mielonen