Open search

  InstaWahti-tuoteperhe siirtyi pilveen – päivittäinen kunnossapitotyö tehostuu merkittävästi

  Vesihuoltolaitosten raportointitarpeisiin alkujaan kehitetty InstaWahti-tuoteperhe on ottanut tärkeän loikan digitaalisuudessa. Ohjelmien hallinnassa on siirrytty alustariippumattomaan verkkopohjaiseen käyttöliittymään, joka tuo datan paitsi työnjohdon desktop-näkymään, myös sinne, missä tietoa eniten tarvitaan: työntekijän mobiililaitteeseen. Pilvipalvelun ansiosta työntekijä pääsee jatkossa lukemaan tietoja suoraan asennuspaikalla.

  – InstaWahti-tuoteperheen digitalisaatiohanke on ollut kehitteillä pitkään. Tarkan innovoinnin tuloksena syntyneet, nyt pilvessä toimivat ratkaisut tuovat helpotuksen prosessidatan hallinnointiin ja huoltotietojen seurantaan muun muassa kunnossapitotöissä. Tietojen lukeminen onnistuu jatkossa suoraan mobiililaitteelta käytännössä missä vain, Insta Automationin ryhmäpäällikkö Arttu Hanhela kertoo.

  InstaWahti-tuoteperheen uusimmat, nyt myös pilvessä toimivat osat ovat:

  InstaWahti Manager: työnohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa kunnossapitojärjestelmästä tulevien tehtävien helpon hallinnan. Sen avulla työntekijä pääsee lukemaan huoltotietoja suoraan asennuspaikalla.
  InstaWahti Energy Management: tuotannon kulujen seurantaan ja prosessien analysointiin keskittynyt sovellus, joka kerää dataa teollisuuslaitoksen prosesseista, sen sähkökeskuksista ja taajuusmuuttajista ja muodostaa niistä visuaalisesti miellyttäviä ja helposti hahmotettavia graafeja. Hyvä esimerkki InstaWahti Energy Managementin käytöstä löytyy Kuopion Veden jätevedenpuhdistamolta, joka pyrkii ohjelmiston avulla sataprosenttiseen omavaraisuuteen energiankulutuksessa. 

  Näiden lisäksi myös InstaWahti Alarm Center on uudistunut:

  InstaWahti Alarm Center: vesilaitoksissa ja vastaavissa teollisissa toimintaympäristöissä käytössä oleva sovelluskokonaisuus, joka välittää järjestelmään tulevat hälytykset suoraan asiasta vastaaville henkilöille tekstiviestitse, sähköpostitse tai soittamalla. Sovelluksen voi esimerkiksi asettaa lähettämään viisi viestiä ja tämän jälkeen soittamaan, jos saapuneita viestejä ei kuitata ennen tätä.

  Tärkeä osa Instan kasvustrategiaa on innovointi, joka mahdollistaa asiakkaiden liiketoiminnan kehittämisen. InstaWahti-tuoteperheen järjestelmät keräävät datan yhteen ja muokkaavat sen käyttäjäystävälliseen ja helposti luettavaan muotoon.

  ”InstaWahti-tuoteperhe tuo merkittävää hyötyä Instan asiakkaille esimerkiksi tavoitteissa yhtenäistää eri toimipaikkojen välisiä toimintatapoja, tehostaa tuotteiden laadunvalvontaa ja välittää tietoja vaivattomammin viranomaisille.”
  -Arttu Hanhela, Insta Automation

  Kiinnostuitko? Tutustu tarkemmin InstaWahti-tuoteperheeseen älykkään kunnossapidon ja prosessinohjauksen ratkaisut -sivullamme.

  Näin NCC Industry on vienyt sisäisiä prosessejaan eteenpäin InstaWahti-raportointijärjestelmän avulla

  Lisätietoja

  Arttu Hanhela

  LinkedIn

  Jyri Stenberg

  LinkedIn