Open search

  Instan automaatioratkaisu yhdelle Suomen suurimmista jätevedenpumppaamoista

  Insta Automation Oy oli mukana toteuttamassa Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän Pihlajamäen pääpumppaamon saneerausta. Kallion sisällä sijaitsevaan yli 30 vuotta vanhaan jätevedenpumppaamoon on toteutettu Instan toimesta uusi kokonaisvaltainen automaatiojärjestelmä, johon sisältyy prosessiautomaation lisäksi myös kiinteistötekniikan ohjaus.

  Pumppaamon läpi johdetaan yli 200 000 henkilön jätevedet. Laitoksen läpivirtaama on 19 miljoonaa kuutiota vuodessa, joka on enemmän kuin koko Tuusulanjärven tilavuus.

  Kohteen käytettävyys ja luotettavuus on varmistettu kahdeksalla pumpulla ja kolmella automaation prosessiasemalla. Pumput on jaettu kenttäväyläliitynnöillä kahdelle prosessiasemalle kahdeksi neljän pumpun ryhmäksi. Kumpikin ryhmä pystyy itsenäisesti koko virtaamakapasiteetin pumppaamiseen. Normaalitilanteessa kaikki kahdeksan pumppua toimivat vuorotteluperiaatteella. Mikäli ohjausjärjestelmän toista ryhmää ohjaava prosessiasema syystä tai toisesta putoaa pois, kytkeytyy pumppaamo vain toisen ryhmän hallintaan, kunnes myös toinen prosessiasema saadaan toimintakuntoon. Tämän lisäksi pumppaamolta löytyy vielä kolmas prosessiasema, joka pystyy äärimmäisessä kriisitilanteessa ohjaamaan koko pumppaamoa suorien I/O-viestien välityksellä.

  Hanke aloitettiin vuonna 2017 ja se saatiin valmiiksi vuoden 2019 lopulla, Insta Automation Oy toimi hankkeessa automaatiourakoitsijana. Keski-Uudenmaan meriviemäriin kuuluvan Pihlajamäen pumppaamon kautta johdetaan Keski-Uudenmaan alueelta jätevedet Helsingin Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle.

  Lisätietoja

  Janne Niiranen

  LinkedIn