Open search

  Insta uudistaa Tampereen Veden automaatiojärjestelmät

  Tampereen Vesi ja Insta Automation Oy ovat tehneet sopimuksen Tampereen Veden automaatiojärjestelmien valvomoiden uudistamisesta.

  Heti käynnistyvän hankkeen toteutus etenee vaiheittain vesilaitosten ja niiden kaukokäytön ala-asemien valvomoiden uusinnasta edelleen jätevedenpuhdistamoiden ja -pumppaamoiden automaatiojärjestelmien valvomosaneerauksiin. Koko hanke valmistuu vuoden 2022 kesään mennessä.

  Samassa yhteydessä on solmittu sopimus kaikkien Tampereen Veden vedentuotannon ja -jakelun sekä jätevedenpumppaamoiden ja -puhdistamoiden prosessia ohjaavien automaatiojärjestelmien ylläpito- ja elinkaaripalveluista seuraavaksi neljäksi vuodeksi.

  Tampereen Veden ja Instan yhteistyö on alkanut jo vuonna 2002. Samaan aikaan Insta on kasvanut Suomen merkittävimmäksi vesihuoltoautomaation toimittajaksi. Instan ylläpito- ja elinkaaripalvelut kattavat nykyisin yli 40 vesihuoltolaitoksen toiminnan varmistamisen ja yli kolme miljoonaa suomalaista asuu Instan toimittaman vesihuoltoautomaation vaikutuspiirissä.

  Voimakas digitalisaation kehitys on ohjannut myös Instan ohjelmistokehitystä. Vesihuoltoon muun muassa Tampereen Veden kanssa yhteistyössä kehitetyt InstaWahti-ohjelmistot ovat muodostuneet tuotantoraportoinnin, älykkään kunnossapidon ja data-analytiikan ohjelmistokokonaisuudeksi kaikkien teollisuusautomaation asiakkaidemme häiriöttömän ja turvallisen käytön sekä ennakoivan kunnossapidon tueksi.

  Kuva: Tampereen Vesi

  Lisätietoja

  Jarkko Järvilehto

  LinkedIn