• Ehdotuksia ei ole, koska hakukenttä on tyhjä.
Open search

Insta uudistaa Mäkikylän jätevedenpuhdistamon automaation

Kouvolan Vesi Oy on uudistuva vesihuoltolaitos, joka huolehtii yli 15 000 kotitalouden, taloyhtiön ja yrityksen vesihuoltopalveluista. Kouvolan Veden toiminta-alueella sijaitsevien kiinteistöjen ja taajama-alueen liittyjien ja vesiosuuskuntien jätevedet käsitellään Mäkikylän jätevedenpuhdistamolla, joka vastaa kuormituksen perusteella asukasvastineluvultaan 135 000 asukkaan laitosta.

Kouvolan Vesi ja Insta Automation ovat solmineet urakkasopimuksen Mäkikylän jätevedenpuhdistamon automaation uudistamisesta. Hanke on käynnistynyt ja laitoksen käyttöönotto ajoittuu syksylle 2024.

Urakassa uudistetaan automaatiojärjestelmä kokonaisuudessaan ja valvomoympäristö päivitetään vastaamaan nykypäivän operointivaatimuksia. Valvontajärjestelmä toteutetaan redundanttisena, millä taataan luotettava toiminta häiriötilanteissakin.

Jätevedenpuhdistamon operoinnissa hyödynnetään vahvasti Instan kehittämän Wahti-palveluperheen ohjelmistoja, muun muassa vastikään uudistettua Insta Wahti Reporting -raportointijärjestelmää. Nykypäivän liikkuva työympäristö huomioidaan mobiilietäkäyttöratkaisuilla ja Insta Wahti Alarms -hälytysjärjestelmällä, joka osaltaan valvoo laitoksen toimintaa redundanttisena laitoksen ollessa miehittämättömänä.

Lisätietoja

Samuli Järvenpää