Open search

  Insta tukee Puolustusvoimien suorituskyvyn rakentamista HX-hävittäjähankkeessa

  Puolustusvoimien strategisena kumppanina Insta tukee Puolustusvoimien suorituskyvyn kehittämistä ja rakentamista yli järjestelmien elinkaaren. Pitkäaikaisena kumppanina Installa on erityinen asema myös seuraavan sukupolven hävittäjähankkeessa, joka on Puolustusvoimille lähivuosien merkittävin hankinta ja Instan puolustusliiketoiminnalle tärkeä kokonaisuus.

  – HX-hankintaprosessi on ollut vaativa sekä kestoltaan että syvyydeltään. Insta on ollut puolueettomana asiantuntijana tukemassa Puolustusvoimia hankinnassa osana strategista kumppanuutta. Sitoutumisemme kumppanuuteen ja sen syventämiseen edelleen kohti hankinnan toteutusta nähdään Instan tulevaisuuden strategiassa korkealla. Uuden hävittäjän valinta avaa uudenlaisia mahdollisuuksia teolliseen yhteistyöhön ja teknologiakehitykseen, kommentoi Instan toimitusjohtaja Henry Nieminen hankintapäätöksen julkaisun jälkeen.

  Insta vastaa lentokoneen avioniikkajärjestelmien tuki- ja ylläpitokonseptin kehityksestä sekä uuden hävittäjän järjestelmien integroimisesta kotimaisiin johtamisjärjestelmiin yhdessä Puolustusvoimien kanssa. Epäsuoran teollisen yhteistyön myötä puolestaan kehitetään tulevaisuuden teknologioita yhteistoiminnassa hävittäjätoimittajan kanssa asiakastarpeisiin. Näillä teknologioilla tähdätään pitkälle tulevaisuuteen. Vahvalla kriittisten teknologioiden kotimaisella osaamisella mahdollistetaan huoltovarmuus myös jatkossa.

   

  Lue Puolustusministeriön tiedote.

   

  Insta on luotettu, vahvojen arvojen suomalainen perheyritys ja kumppani älykkään teollisuuden, puolustuksen, ja kyberturvallisuuden asiakkailleen. Yhdistämällä huippuosaaminen ja älykäs teknologia kehitämme asiakkaidemme suorituskykyä ja tuloksellisuutta yhä nopeammin muuttuvassa digitalisoituvassa maailmassa. Ihmiset, osaaminen ja vastuullisuus ovat toimintakulttuurimme perusta. Meihin on lupa luottaa.

  Lisätietoja

  Henry Nieminen