• Ehdotuksia ei ole, koska hakukenttä on tyhjä.
Open search

Insta toimittaa SIA-kokonaistoimituksen Lempäälän Veden Sääksjärven jätevesipumppaamolle

Insta on solminut urakkasopimuksen Lempäälän Veden Sääksjärven jätevesipumppaamon SIA-urakasta. Instan sopimus kattaa SIA-kokonaistoimituksen eli prosessi- ja kiinteistösähköistyksen sekä instrumentoinnin ja automaation kokonaistoimitukset. Urakka sidotaan osaksi Lempäälän Veden solmimaa pääurakkaa, jonka toteuttaa KVL-Tekniikka Oy. Suunnittelutyöt ovat käynnistyneet keväällä 2023 ja hanke etenee tiiviissä ja hyvässä yhteistyössä osapuolten kesken. Urakka valmistuu kevään 2024 aikana.

Sääksjärven jätevesipumppaamo on osa Lempäälän Veden vesihuoltoinfraa, jolla valmistaudutaan jätevesien johtamiseen Tampereen Seudun Keskuspuhdistamolle. Sulkavuoren kallion sisään rakennettava jätevedenpuhdistamo aloittaa toimintansa vuonna 2025. Lempäälän oma puhdistamo lopettaa toimintansa sen jälkeen, kun mittava siirtoviemärikokonaisuus saadaan käyttöönotettua. Sääksjärven pumppaamo on näistä ensimmäisenä vuorossa.

Insta on mukana useissa vesihuoltohankkeissa Tampereen ympäristökunnissa, joissa valmistaudutaan tähän seudullisesti merkittävään ympäristöinvestointiin. Kaikki nämä hankkeet osaltaan turvaavat jätevesien käsittelyn pitkälle tulevaisuuteen ja vastaavat kasvavan väestömäärän tarpeisiin Tampereella, Ylöjärvellä, Kangasalla, Lempäälässä, Pirkkalassa ja Vesilahdessa.

Lisätietoja

Kimmo Suonperä