• Ehdotuksia ei ole, koska hakukenttä on tyhjä.
Open search

Insta toimittaa sähkönjakelujärjestelmät Knaufin Kankaanpään tehtaan vähäpäästöisempään kipsilevytuotantoon

Knauf-konserni on yksi maailman johtavista rakennusmateriaalien valmistajista, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi kipsipohjaisia tuotteita ja ratkaisuja. Knaufin tavoitteena on pienentää Suomen toimintojen hiilidioksidipäästöjä 50 prosentilla vuoden 2021 tasoon verrattuna vuoteen 2032 mennessä. Knauf investoi Kankaanpään tehtaan vähäpäästöisempään kipsilevytuotantoon korvaamalla nestekaasupolttimet sähkövastuksilla. Samassa yhteydessä koko uunin rakenne uudistetaan energian käytön kannalta tehokkaammaksi. Kokonaisuudessaan hanke valmistuu vuoteen 2025 mennessä. 

Insta toimittaa vähäpäästöisemmän kipsilevytuotannon sähkövastuksien sähkönjakelujärjestelmät kokonaistoimituksena. Kokonaistoimitus sisältää uusien sähkönjakelujärjestelmien pääjakelulaitteistot suunniteltuna, hankittuna, asennettuna ja käyttöönotettuna. Hankkeen suunnittelu on aloitettu vuonna 2022 ja hanke valmistuu vuoden 2024 aikana. 

Uudet sähkönjakelujärjestelmät tukevat Knaufin tavoitetta pienentää Suomen toimintojen hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2032 mennessä. Sähkönjakelujärjestelmät takaavat luotettavan ja vakaan vähäpäästöisen kipsilevytuotannon. Pääjakelulaitteiden valinnassa kiinnitetään erityisesti huomioita niiden energiatehokkuuteen ja luotettavuuteen. Hanke vahvistaa Instan asemaa vihreän siirtymän sähkönjakelujärjestelmien toimittajana.

 

Lisätietoja

Kalle Vuorio

Aki Mahlanen