• Ehdotuksia ei ole, koska hakukenttä on tyhjä.
Open search

Insta SOC:sta myös HAVARO 2.0 -palvelua

HAVARO on Traficomin palvelu, joka havainnoi vakavia tietoturvauhkia ja varoittaa niistä. Ytimessä on tekninen havainnointijärjestelmä, joka toimii asiakasyrityksen tietoliikennettä tarkkailevien sensoreiden avulla. Se havaitsee vakavia tietoturvauhkia ja tietoa varastavia haittaohjelmia. Uudistuksen myötä HAVARO 2.0:ssa käsittelytyötä tekee, ja asiakasta palvelee, ensisijaisesti kaupallinen palvelukeskus Traficomin keskittyessä verkkoliikenteen tarkkailuun. Aiemmin koko palvelusta vastasi Traficom. Uuden mallin etuna on palvelun parempi skaalattavuus laajaan kohdeasiakaskenttään.

Insta ja Traficom ovat sopineet yhteistyöstä, joka mahdollistaa HAVARO 2.0 -palvelutuotannon Instan SOC (Security Operations Center)-palvelukeskuksesta. HAVARO-palvelu integroituu olemassa oleviin Instan SOC-palveluihin ja sitä voidaan tarjota joko erillisenä tai täydentävänä palveluna. Insta on käynnistänyt HAVARO 2.0 -palvelun ensimmäisille pilottiasiakkaille 26.3.2020.

HAVARO 2.0 -järjestelmän ympärillä toimii palvelukokonaisuus: Verkkoliikenteen havainnointipalvelua tekee Traficomin Kyberturvallisuuskeskus. Palvelukeskukset puolestaan tarjoavat palvelua omille asiakkailleen eli Suomessa toimiville yrityksille. Näin muodostuvan verkoston avulla HAVARO tuottaa havainnointitietoa yleisistä ja vakavista tietoturvauhista maassamme. Tiedosta koostuu tilannekuva, jonka avulla kehitetään viestintäverkkojen ja -palveluiden toimintavarmuutta sekä turvallisuutta ja lisätään ymmärrystä tietoturvasta kaikkien verkoston organisaatioiden hyödyksi.

Asiakas liittyy HAVAROn kautta vakavia uhkia havainnoivaan kansalliseen tietoturvaverkostoon, saa tuekseen laajemman tiedonvaihtoryhmän sekä palvelukeskuksen tuottaman analysointipalvelun ja pystyy näin parantamaan tietoturvan tilannekuvaansa.

”HAVARO-tiedon lisäarvo tulee esimerkiksi turvaluokiteltujen, viranomaisleimattujen uhkien tietokannan kautta, eli niistä tiedoista, joita Kyberturvallisuuskeskus saa maailmalta omien verkostojensa kautta. Se on tietoa, jota ei saa muilla työkaluilla”, kertoo Instan Tero Leppänen.

Lisätietoja Kyberturvallisuuskeskuksen sivuilta.

Lue lisää kyberturvallisuuden ratkaisuistamme

Ota yhteyttä

security@insta.fi