• Ehdotuksia ei ole, koska hakukenttä on tyhjä.
Open search

Insta mukana Euroopan puolustusteollisuuden kehittämisohjelman iMUGS –hankkeessa

Insta on mukana Euroopan komission rahoittamassa monivuotisessa iMUGS-hankkeessa (integrated Modular Unmanned Groud System), joka on osa Euroopan puolustusteollisuuden kehittämisohjelmaa (European Defence Industrial Development Programme, EDIDP). Hankkeen tavoitteena on kehittää Euroopan maiden puolustusvoimille modulaarinen ja skaalautuva arkkitehtuuri miehitettyjen ja miehittämättömien järjestelmien kokonaisuudelle, jota voidaan hyödyntää monipuolisesti erilaisissa tehtävissä. Hanketta johtaa Milrem Robotics ja siinä on mukana useita valtioita, tutkimuslaitoksia sekä yrityksiä.

Insta tuo hankkeeseen erikoisosaamisensa parviälystä ja autonomisesta toiminnasta. Tutkimuksessa Instan päätehtävä on kehittää parveilua hajautetusti parven laitteissa toimivaksi. Kehitettävien matemaattisten algoritmien kautta itsenäiset laitteet toimivat rinnakkain isossa kokonaisuudessa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Euroopan puolustusteollisuuden kehittämisohjelman tavoitteena on tukea ja edistää EU:n strategista autonomiaa ja vahvistaa yhteistyötä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä.

Lisätietoja hankkeesta.