• Ehdotuksia ei ole, koska hakukenttä on tyhjä.
Open search

Insta mukana Tampereen kaupunkiturvallisuuden SURE-hankkeessa

Tampereen kaupunki- ja tapahtumaturvallisuuden SURE-hanke on saanut 3,2 miljoonan euron tuen Euroopan Unionin aluekehitysrahastolta (UIA). Hankkeessa pyritään parantamaan Tampereen asukkaiden ja vierailijoiden turvallisuutta kehittämällä kaupunkiympäristöön liittyviä älykkään turvallisuuden ratkaisuja.

Tarkoituksena on ennakoida suurten ihmismäärien liikkumista, julkisten tilojen turvallista käyttöä sekä kaupunkiturvallisuuden palvelujen ja infrastruktuurin vaikutusta ihmisten käyttäytymiseen. Insta on mukana luomassa kaupunkiturvallisuuden kokonaisratkaisua, jollaista ei ole ennen nähty. Hankkeen avainkohteina ovat Tampereen keskustan tapahtuma-alueet Ratina ja Keskustori.

Hanke käynnistyi syyskuun alussa ja kestää kolme vuotta. Projekti mahdollistaa innovatiivisten ratkaisujen kehittämisen ja testaamisen muun muassa sensoridatan integroinnin ja sen pohjalta tehtävien 3D-mallien, simulaatioiden sekä harjoitusten muodossa.

Insta hyödyntää projektissa Insta Blue Aware -tilannekuva-alustaa (IBA), joka yhdistää tieto-, kuva- ja videolähteet sekä esittää jaetun, karttapohjaisen tilannekuvan verkkoselaimella. Projektissa tullaan myös investoimaan älykkääseen valaisinverkkoon, videovalvontaan ja opastauluihin. Tampereen kaupungin vetämään projektiin osallistuu monipuolinen asiantuntijajoukko Pirkanmaan turvallisuusklusterin ja Smart Tampere -ohjelman ekosysteemitoimijoita. Yrityksistä mukana ovat Nokia, Insta ja Securitas.

SURE-hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston Urban Innovative Actions -ohjelmasta.

Euroopan komission tiedote

SURE-hankkeen-logot