Open search

  Insta mukana kehittämässä Suomen ensimmäistä droonien lennonjohdon testialuetta

  Kansainvälisesti merkittävässä Drolo-projektissa ratkotaan droonien teknologiavaatimuksia ja haetaan ratkaisuja alailmatilan liikenteen hallintaan. Hankkeen tarkoituksena on selvittää uusien dronekonseptien mahdollisuuksia, joita voidaan tulevaisuudessa hyödyntää myös kaupungeissa ja teollisuusalueilla. 

  Insta on mukana Business Finlandin ja kumppaneiden rahoittamassa Drolo-hankkeessa, jossa kehitetään ja tutkitaan automatisoituja, turvallisia ja skaalautuvia droonijärjestelmiä sekä -tuotteita ja -palveluita. VTT:n koordinoimasssa Drolo-hankkeessa pystytetään Suomen ensimmäinen droonien lennonjohdon testialue Oulun seudulle. Tehokkaan, turvallisen ja ammattimaisen palveluilmailun varmistamiseksi on edessä vielä useita haasteita, joita Drolo-hanke ja sen osallistujat lähtevät ratkaisemaan.

  Älykkäitä droonipalveluita

  Eurooppalainen lainsäädäntö kehittyy ja mahdollistaa uudenlaista ammattimaista käyttöä drooneille, niin sanotun alailmatilan turvallisessa yhteiskäytössä (U-Space). Drolo-projektissa tutkitaan, kehitetään ja pilotoidaan ratkaisuja muun muassa alailmatilan liikenteenhallintaan, 5G-yhteyksiin sekä yhteiskäyttöisiin droonipalveluihin. Droonipalveluita testataan Oulun kaupungin alueella, satamassa ja lentoaseman lähialueella.

  Insta kehittää hankkeessa teknologiaa ja toimintamalleja droonien käyttöasteen ja kustannustehokkuuden nostamiseen. Instan tavoitteena on saman kiinteän järjestelmän hyödyntäminen useammalle asiakkaalle palvelumallilla, Drones As A Service, jossa korkean automaatioasteen järjestelmä suorittaa tehtäviä aikataulutettuna tai pyyntöjen perusteella.

  - Teknologian ja laitteiden suorituskyvyn kehittyessä on tärkeää kehittää myös toimintamalleja. Erilaisten toimijoiden tarpeiden ymmärtäminen sekä niiden sovittaminen ilmailun sääntelyyn ja teknologian tuomiin mahdollisuuksiin ovat Instan tutkimus- ja kehitystoiminnan ytimessä. Drolo-projekti tarjoaa hyvät puitteet realististen ratkaisujen tuottamiseen monitoimijaympäristössä, kommentoi Ville Somppi, Instan ilmailutuotteiden liiketoimintajohtaja.

  Hankkeessa luodaan ekosysteemi, joka pyrkii edesauttamaan drooneihin liittyvien innovaatioiden ja liiketoiminnan syntymistä Suomessa. Hanketta koordinoi VTT ja tutkimuspuolelta kumppaneina ovat Aalto-yliopisto ja Ilmatieteen laitos. Instan lisäksi yrityksistä ovat mukana: Fintraffic lennonvarmistus, Nokia, TactoTek, Oulun satama, Fleetonomy ja MediaTek. Business Finlandin ja kumppaneiden yhdessä rahoittama noin 7,5 M€ projekti alkoi huhtikuussa 2021 ja kestää kaksi vuotta.

   

  Lue lisää Instan drone-toiminnasta:

  Miehittämätön ilmailu

  Lisätietoja

  Ville Somppi