• Ehdotuksia ei ole, koska hakukenttä on tyhjä.
Open search

Insta mukana Digital Defence ekosysteemissä

Insta on vahvasti mukana uudessa suomalaisessa puolustussektorin Digital Defence Ecosystem (DDE) -verkostossa. Globaali turvallisuusympäristö muuttuu nopeasti ja teknologian kehittyminen tuo uusia mahdollisuuksia puolustus- ja turvallisuusalalle. Näiden mahdollisuuksien tehokas hyödyntäminen vaatii yhteistyötä eri toimijoiden kesken.

Teknologiayhtiö Insta on verkottuneen puolustuksen ratkaisujen ja palveluiden edelläkävijä, älykkäiden johtamisjärjestelmien toimittaja ja huoltovarmuuskriittisten elinkaaren tukipalveluiden tuottaja. 

- Näemme että Natoon liittyminen avaa puolustusliiketoiminnallemme merkittäviä mahdollisuuksia kansainvälisessä markkinassa. Suomen vahva teknologiaosaaminen ja sen hyödyntäminen vientimarkkinassa on kokonaisuutena suomalaisen puolustusteollisuuden etu. Uskomme, että verkostoituminen Digital Defence -ekosysteemissä mahdollistaa kansainvälistymisen yhdessä kotimaisten kumppanien kanssa, kertoo Instan varatoimitusjohtaja Jari Mielonen. 

Digital Defence Ecosystem -verkoston tavoitteena on luoda uutta liiketoimintaa puolustussektorilla tiivistämällä yhteistyötä puolustus-, turvallisuus- ja siviiliteknologioiden yritysten ja tutkimuslaitosten välillä. Lisäksi DDE osallistuu aktiivisesti EU:n ja Naton puolustusteollisuuden aloitteisiin, kansallisiin veturihankkeisiin ja verkottuu kansainvälisesti.

DDE perustettiin elokuussa 2022 ja on yksi Business Finlandin rahoittamista kasvumoottoriekosysteemeistä. Ekosysteemit ja kumppanuudet parantavat suomalaisyritysten mahdollisuuksia kasvaa ja menestyä kansainvälisessä kilpailussa.

Digital Defence Ecosystem -verkoston perustajajäseniä ovat Instan lisäksi Patria, Saab Finland, VTT, Reaktor, Bittium, Unikie, Aalto Yliopisto, GIM Robotics, Elomatic, Solita, Tampereen yliopisto, Savox, Millog, Senop ja Jyväskylän yliopisto. Verkostoa koordinoi XD Solutions.

 

Lue lisää puolustusratkaisuistamme