Open search

  Insta jatkaa turvallisen yhteiskunnan rakentajana ja kehittäjänä myös poikkeustilanteessa

  Hyvät asiakkaat ja kumppanit

  Koronaviruksen (COVID-19) aiheuttama tilanne yhteiskunnassa vaikuttaa myös Instan toimintaan tulevina kuukausina. Keskeisintä käytännön työssämme on varmistaa, että asiakastoimitukset ja -palvelut yhteistyössä kumppaniemme kanssa jatkuvat myös tässä tilanteessa. Samalla huolehdimme henkilöstömme työkyvystä ja turvallisuudesta. Asiakkaidemme ja sidosryhmiemme palvelussa oleellista on keskittyä toimitusketjun hallintaan, kriittisten toimintojen turvaamiseen, yhteiskunnan häiriöttömään toimintaan – huolehtia osaltamme ihmishenkien turvaamisesta.

  Olemme reagoineet tilanteeseen ennakoivasti ja nopeasti, seuraten tilannetta jo pidemmän aikaa ja laatien jatkuvuutta tukevat toimenpidesuunnitelmat. Lyhyen aikavälin huomiomme on kiinnittynyt viruksen leviämisen estämiseen sekä riskien hajauttamiseen muun muassa etätyötä tekemällä, muuntamalla kokoukset digitaalisiksi, ja ottamalla tällä hetkellä vastaan vain välttämättömimmät vierailijat toimitiloissamme. Otimme myös nopeasti käyttöön matkoilta palaavien karanteenitoimet sekä lisäsimme hygieniaa kaikilla toimintamme alueilla.

  Markkinaennusteiden mukaan lähiaikojen yleisessä taloustilanteessa palautuminen ennustetusta laskusuhdanteesta tulee arviosta riippuen kestämään jonkin aikaa, pahimmissa skenaarioissa jopa pidempään. Insta on esimerkillisen hyvin reagoinut tilanteen leviämisen estämisessä, riskien hallinnassa ja on käynnistänyt myös toimet taloustilanteemme varmistamiseksi pandemian jälkivaikutusten minimoimiseksi.

  Instan kyky selviytyä tilanteesta on useimpia yrityksiä parempi. Jos tarvitset apuamme kriisinjohtamisen kanssa, autamme mielellämme. Tuemme asiakkaitamme monimuotoisilla harjoitustoiminnan asiantuntijapalveluilla, esimerkiksi kriisi- ja valmiusjohtamisen saralla.

  Me varmistamme yhdessä kaikin tavoin, että asiakkaamme ja kumppanimme selviytyvät tästä hankalasta tilanteesta ja olemme entistäkin vahvempia suhdanteen palatessa nousukäyrälle. Yhteinen jaksamisemme, toistemme tukeminen ja auttaminen ovat elintärkeitä tässä tilanteessa.