Open search

  Insta DefSec toimittaa Viron puolustusvoimille simulaattorin

  Turvallisuuden ja toimintavarmuuden korkeateknologiayritys Insta DefSec Oy ja Viron puolustusvoimat ovat sopineet uuden ilmatorjunnan simulaattorin toimituksesta. Simulaattori on puolustusvoimien koulutuskäyttöön tarkoitettu laite, joka pohjautuu Instan SimCore®-maisemavisuaaliin. Simulaattoripohjaisella harjoittelulla voidaan säästää koulutuskustannuksissa ja harjoitella monipuolisesti todenmukaisessa ympäristössä. Nyt toimitettava simulaattori jatkaa Viron puolustusvoimien ja Instan 90-luvulta alkanutta hyvää yhteistyötä. 

  Insta DefSecin  puolustusteknologialiiketoiminta keskittyy älykkäisiin johtamis- ja tilannekuvajärjestelmiin, simulaattoreihin sekä LVC-pohjaisiin (Live Virtual Constructive) todellisten ja virtuaalisten tilanteiden johtamiseen vaativissa ympäristöissä, kuten Suomen HX-hanke tulee olemaan.

  Insta DefSec Oy

  Insta DefSec Oy on suomalaiseen perheyritykseen, Insta Groupiin kuuluva turvallisuuden ja toimintavarmuuden korkeateknologiayritys sekä riippumaton ja kokenut yhteiskunnan turvallisuuden varmistaja. Osaamisemme ydintä ovat puolustusratkaisut, hätä- ja hälytyskeskusratkaisut sekä kyber- ja tietoturvallisuus. Insta DefSec on Suomen Puolustusvoimien strateginen kumppani.

  Viron puolustusvoimat

  Viron puolustusvoimat vastaavat Viron valtion aseellisesta puolustuksesta. Se muodostuu maavoimista, merivoimista, ilmavoimista ja suojeluskuntajärjestö Kaitseliitosta.

  Lisätietoja

  Jari Mielonen