Open search

    Insta DefSec mukana KYBER-TEO -hankkeessa teollisuuden kyberturvallisuuden kehittämiseksi

    Vuoden lopussa päättyneen KYBER-TEO ”Kyberturvallisuuden kehittäminen ja jalkauttaminen teollisuuteen”  -hankkeen tulosten ja ohjeiden ansiosta teollisuusyritykset pystyvät nyt helpommin turvaamaan toimintansa ja suojautumaan mahdollisilta kyberuhkilta.

    Teknologian tutkimuskeskus VTT:n vetämän KYBER-TEO -hankekokonaisuuden (2014–2016) päätavoitteena oli kehittää ja testata uusia palveluja osallistuvissa teollisuus- ja palveluyrityksissä kyberturvallisuuden ja jatkuvuuden varmistamiseksi ja muun teollisuuden hyödynnettäväksi. Hankkeen päätilaajana toimi Huoltovarmuuskeskus ja Insta DefSec oli yksi hankekokonaisuuteen osallistuneista yrityksistä.

    Lue raportti täältä.