• Ehdotuksia ei ole, koska hakukenttä on tyhjä.
Open search

Insta Blue Aware™ luo kattavan reaaliaikaisen tilannekuvan viranomaisille ja reserviläisille Pirkanmaan paikallispuolustusharjoituksessa

Ajantasainen tilannekuva ja tilanteen johtaminen ovat avainasemassa, kun luodaan turvallisuutta, harjoitellaan kriisitilanteita tai kohdataan niitä. Maavoimien Pirkanmaa 23 -paikallispuolustusharjoituksessa hyödynnetään Instan kehittämää Insta Blue Aware™ -johtamis- ja tilannekuvajärjestelmää. Harjoituksessa Pirkanmaalla toimivat paikallisjoukot harjoittelevat yhdessä alueen muiden viranomaisten ja yritysten kanssa normaaliolojen häiriötilanteita sekä poikkeusoloja varten.

Insta Blue Aware™ on tietoturvallinen ratkaisu paremman tilannekuvan muodostamiseen ja tilannejohtamiseen tilannekeskuksissa ja kentällä. Järjestelmä yhdistää tietoa eri datalähteistä ja muodostaa jaetun, yhtenäisen karttapohjaisen tilannekuvan. Tilannekuvan lisäksi se tarjoaa työvälineitä tehtävien hallintaan ja turvalliseen kommunikointiin. 

Suojattua tilannekuvaa, videota ja puhetta

Insta Blue Aware™ hyödyntää videota useista eri lähteistä kuten esimerkiksi droonista tai matkapuhelimesta ja jakaa sen tilannekeskusten lisäksi kenttähenkilöstön mobiililaitteisiin tietoturvallisesti. Järjestelmän avulla erilaisten kentälle hajautuneiden ryhmien toiminta ja toiminnan suunnittelu tehostuvat. 

Haasteeksi tilannekuvan muodostamisessa tulee usein tiedon ja tilanneymmärryksen kokoaminen useasta eri lähteestä. Modernit teknologiat avaavat muun muassa paikallispuolustukseen uusia mahdollisuuksia havainnoida ympäristöä, jalostaa kerättyä tietoa ja jakaa sitä eri puolustushaarojen ja joukkojen sekä eri viranomaisten välillä.

- Merkittävä hyöty Insta Blue Awaressa on se, että sitä voi käyttää oman organisaation sisällä, mutta myös yhteisenä alustana usean eri toimijan ja yhteistyötahon kesken, mikä tehostaa yhteistoimintaa, Instan Senior Business Development Manager Mika Lignell toteaa.

Instan tilannekuva- ja johtamisjärjestelmä soveltuu erityisesti paikallispuolustuksen ja ensivasteen toimijoille, kaupunki- ja tapahtumaturvallisuuteen sekä kriittisen infrastruktuurin toimijoille. Vaikka samassa operaatiossa olisi mukana viranomaisia ja reserviläisiä arjen mobiililaitteineen, kaikki voivat tarvittaessa integroitua osaksi yhteistä tilannekuvajärjestelmää. 

Tulevaisuudessa yhteistyön tarve lisääntyy viranomaisten kesken sekä erityisesti viranomaisten ja siviilitoimijoiden tai kolmannen sektorin toimijoiden välillä. Alusta mahdollistaakin yhteistoiminnan myös viranomaisten sekä kolmannen sektorin, kuten vapaaehtoisen pelastuspalvelun välillä, josta on hyötyä esimerkiksi etsintätehtävissä ja laajojen metsäpalojen sammutustyössä.

Monipuolinen tuoteperhe ja SURE-hankkeen teknologinen selkäranka

Insta Blue Aware™ -tuoteperheeseen kuuluu johtamis- ja tilannekuvajärjestelmä ja sitä täydentävät ohjelmistot: Insta Blue Tracker -mobiilisovellus kentällä liikkuvan henkilöstön käyttöön ja droonia lennättävän kauko-ohjaajan käyttöön tarkoitettu Insta Blue Sky -mobiilisovellus, jonka avulla droonin kuvavirta siirtyy tietoturvallisesti Insta Blue Aware™ -tilannekuvajärjestelmään. Sovellusten avulla osapuolet voivat kommunikoida kuvin, videoin ja tekstein sekä jakaa reaaliaikaista tilannekuvaa kentällä olevista toimijoista ja tehtävistä. Samalla kentälle hajautuneiden ryhmien toiminta, suunnittelu ja koordinointi helpottuvat.

Instan tilannekuvajärjestelmää on käytetty menestyksekkäästi Tampereen kaupunkiturvallisuuden SURE eli Smart Urban Security and Event Resilience -hankkeessa, jossa sitä on testannut muun muassa ensihoito. SURE-hankkeen myötä järjestelmä oli käytössä myös  jääkiekon MM-kisoissa Nokia Arenalla keväällä 2022 ja lisäksi sitä ovat käyttäneet vapaaehtoinen pelastuspalvelu sekä turvallisuustoimijat ja järjestyksen valvojat isoissa tapahtumissa kuten Ruisrockissa ja Särkänniemessä. 

Insta Blue Aware™ mahdollistaa:
•    Jaetun tilannetietoisuuden
•    Tehtävienhallinnan ja koordinoinnin 
•    Tehokkaan kommunikoinnin tiimin kesken
•    Ennakoivan tapahtumahallinnan
•    Turvallisuuden 

Lisätiedot ja kuvat:
www.insta.fi/pirkanmaa123
 
Pirkanmaa 23 -paikallispuolustusharjoitus:
https://maavoimat.fi/-/pirkanmaa-23-harjoituttaa-maakunnan-reservilaisia-paikallispuolustuksen-tehtaviin

Lue lisää Insta Blue Aware -tilannekuvaratkaisustamme

 

Lisätietoja

Mika Lignell