Open search

  Insta Automation Oy toimittaa Tampereen Sähkölaitos Oy:lle ylläpitopalveluita

  Tampereen Sähkölaitos ja Insta Automation ovat tehneet sopimuksen kaukolämpökeskusten, pumppaamoiden ja siirrettävien kaukojäähdytyskonttien PLC-järjestelmien automaation ylläpidosta.

  Sopimus on solmittu nyt vuoden 2022 loppuun asti. Instan toimitukseen sisältyy mm. automaatiojärjestelmiin kohdistuvia ylläpito- ja kehitystöitä sekä koulutus- ja päivystyspalveluita.

  Instan ylläpitopalveluiden tarjonta on viime vuosina kehittynyt ja kasvanut nopeasti. Sopimuksen merkitys kotikaupungin energialaitoksen kanssa vahvistaa merkittävästi energiasegmentin kasvua Instan ylläpitosalkussa. Insta toimii energiasegmentin lisäksi vesihuollon, elintarviketeollisuuden ja näyttämöteknisten laitosten automaatiojärjestelmien ylläpidossa.

   

  Lisätietoja

  Jyri Stenberg

  LinkedIn