Open search

  HAVARO 2.0 -palvelu käynnistyy

  Insta ja Traficom ovat sopineet yhteistyöstä, joka antaa Installe oikeuden tuottaa HAVARO 2.0 -palvelua ISO 27001 -sertifioidusta palvelukeskuksestaan. HAVARO 2.0 integroituu olemassa oleviin Instan SOC (Security Operations Center) -palveluihin ja on saatavilla joko osana muita palveluita tai itsenäisenä HAVARO-palveluna. Insta on ollut mukana jo HAVARO 2.0:n pilottivaiheessa ja käynnistänyt palvelun ensimmäisille pilottiasiakkaille 26.3.2020.

  Insta tarjoaa HAVARO-palvelua Suomessa toimiville asiakkailleen. Asiakas liittyy HAVAROn kautta vakavia uhkia havainnoivaan kansalliseen tietoturvaverkostoon, saa tuekseen laajemman tiedonvaihtoryhmän sekä palvelukeskuksemme tuottaman analysointipalvelun ja pystyy näin parantamaan tietoturvan tilannekuvaansa. Verkkoliikenteen havainnointitiedoista koostuu tilannekuva, jonka avulla kehitetään viestintäverkkojen ja -palveluiden toimintavarmuutta sekä turvallisuutta ja lisätään ymmärrystä tietoturvasta kaikkien HAVARO-verkoston organisaatioiden hyödyksi.

  ”HAVARO-tiedon lisäarvo tulee esimerkiksi turvaluokiteltujen, viranomaisleimattujen uhkien tietokannan kautta, eli niistä tiedoista, joita Kyberturvallisuuskeskus saa maailmalta omien verkostojensa kautta. Se on tietoa, jota ei saa muilla työkaluilla”, kertoo Business Development Director Tero Leppänen Instalta.

  HAVARO on Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin palvelu, joka havainnoi vakavia tietoturvauhkia ja tietoa varastavia haittaohjelmia sekä varoittaa niistä. Ytimessä on tekninen havainnointijärjestelmä, joka toimii asiakasyrityksen tietoliikennettä tarkkailevien sensoreiden avulla. HAVARO 2.0:ssa käsittelytyötä tekee, ja asiakasta palvelee, ensisijaisesti kaupallinen palvelukeskus Traficomin keskittyessä verkkoliikenteen tarkkailuun. Tämän mallin etuna on palvelun skaalattavuus laajaan kohdeasiakaskenttään.

  Lisätietoja Kyberturvallisuuskeskuksen sivuilta.

   

  Kysy tarjous Instan HAVARO-palvelusta:

  security@insta.fi