Open search

  Harjoitustoiminnalla keskeinen rooli kansainvälisen yhteensopivuuden ja osaamisen syntymisessä

  CWIX on johtamisjärjestelmäalan keskeisin NATO-harjoitus. Vuosittain kesäkuussa Puolan Bydgoszcz:ssä ja siellä NATO:n JFTC-harjoituskeskuksessa (Joint Forces Training Centre) pidettävä CWIX-harjoitus on yksi merkittävimmistä NATO:n johtamisjärjestelmäalan harjoituksia. CWIX tulee sanoista The Coalition Warrior Interoperability eXploration, eXperimentation, eXamination, eXercise.

  Nimensä mukaisesti harjoituksessa eri tahot – ml. rauhankumppanimaat – testaavat järjestelmiään yhteisessä verkottuneessa monitoimittajaympäristössä.

  CWIX-harjoituksessa

  • kehitetään yhteensopivuuden standardeja ja ratkaisuja
  • tehdään kokeilevaa (eksperimentaalista) testaamista uusien yhteensopivuuden ratkaisuiden osalta
  • testataan järjestelmien teknistä yhteensopivuutta testikumppanien välillä
  • tehdään loppukäyttäjien toimesta järjestelmien operatiivisen käytön testausta erilaisiin yhteisiin skenaarioihin pohjautuen.

  Insta DefSec Oy on osallistunut Puolustusvoimien kumppanina jo useana vuonna peräkkäin CWIX-harjoitukseen tukien omalta osaltaan harjoituksen onnistumista Puolustusvoimien tavoitteiden mukaisesti. Käytännössä Instasta on ollut mukana asiantuntijoita tekemässä käytännön työtä osana varsinaista harjoitusorganisaatiota Puolustusvoimien henkilöiden lisäksi. Tänäkin vuonna kymmenkunta Instan johtamisjärjestelmäasiantuntijaa lähteen Puolaan erilaisiin tehtäviin kokonaisuudessaan lähes kolme viikkoa kestävään harjoitukseen.

  CWIX-harjoitus on erittäin tärkeä osa järjestelmien kehittämisen vuosikelloa yhdessä muun järjestelmien kehittämiseen ja yhteensopivuuteen tähtäävän harjoitustoiminnan kanssa. Vuosittain säännöllinen harjoitustoiminta kotimaassa ja ulkomailla tukee erinomaisesti johtamisjärjestelmäkehitystä. Harjoitusten kokemukset ja niistä kerättävä palaute pystytään ottamaan suunnitelmallisesti osaksi kehittämissuunnitelmaa iteratiivisen toimintatavan luonteen mukaisesti. Tässä Puolustusvoimien ja teollisuuden saumaton yhteistyö on avainasemassa.

  Instan kehittämien järjestelmien osalta CWIX-harjoituksessa on

  • testattu eksperimentaalisia toteutuksia testikumppanien kanssa
  • tehty lähellä tuotantoa oleville järjestelmille yhteensopivuustestejä valittujen testikumppanien kanssa
  • tehty hyväksyntätestejä kansainvälisiä standardeja vasten
  • kerätty arvokasta kokemusta kansainvälisistä NATO-järjestelmistä ja niiden kyvykkyyksistä.

  Tietojärjestelmien keskinäinen yhteensopivuus kansainvälisissä operaatioissa on ollut jo vuosia keskeinen tavoite ja kehittämiskohde. Vastaavasti kansainvälinen yhteensopivuus korostuu jatkossa myös kotimaassa pidettävien yhteistyöharjoitusten näkökulmasta.

  Hankinnan kannalta kotimainen teollisuus on hyvä saada mukaan riittävän varhaisessa vaiheessa, jolloin kansainvälinen yhteensopivuus ja siihen liittyvä osaaminen ehtii syntyä aktiivisen kehittämisen aikana.

  Kansainvälisellä harjoitustoiminnalla on tässä keskeinen rooli. Varsinaisen testaamisen lisäksi paikan päällä tapahtuvan vuorovaikutuksen ja kokemusten vaihtamisen merkitystä ei voi liikaa korostaa. Tässä teollisuuden mukana olo koko järjestelmän elinkaaren ja huoltovarmuuden varmistamisen näkökulmasta on erittäin tärkeää. Puolustusvoimien ja teollisuuden osallistuminen yhdessä kansainvälisiin harjoituksiin on merkittävä asia järjestelmien kokonaissuorituskyvyn varmistamisen ja koko elinkaaren aikaisen hallinnan ja ylläpidon näkökulmista.

  Karri-Tuomas Sallin alkuperäinen artikkeli on julkaistu kokonaisuudessaan Viestimies-lehden numerossa 3/2016.

  Kirjoittaja

  Karri-Tuomas Salli

  Karri-Tuomas Salli