Open search

  Data Integrity -vaatimukset täyttävä järjestelmä lääketehtaalle

  Instan tytäryhtiö Asitek on toimittanut uuden keskitetyn tieto- ja linjaohjausjärjestelmän lääketehtaan tuotepakkausosastolle. Tietojärjestelmä toteutettiin kokonaisuudessaan virtualisoituna.

  Syksyllä 2019 aloitettu hanke jakaantui kahteen kokonaisuuteen: pakkausosaston keskitettyyn tietojärjestelmään ja yhden pakkauslinjan ohjauksen modernisaatioon.

  Toimitus täyttää Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA:n julkaisu 21 CFR osassa 11 asetetut vaatimukset tiedon eheydelle ja muuttumattomuudelle (Data Integrity) sekä vaatimukset sähköisille allekirjoituksille ja Audit Trail -toiminnallisuudelle.

  Järjestelmäalustana käytettiin Siemensin TIA Portal -automaatioalustan standardituotteita sekä Siemensin ohjelmistopartnerin PM-tuoteperheen ohjelmistoja.    

  Pakkausosaston keskitetty tietojärjestelmä

  Pakkausosastolle toimitettiin tietojärjestelmä, joka tarjoaa keskitetyn palvelinalustan osaston kaikkien pakkauslinjojen tuoteresepteille sekä -parametreille, tuotannon raportoinnille ja Scada-tason ohjaustoiminnoille. Lisäksi toimitukseen sisältyi analytiikkaohjelmistoalusta, jonka toiminnoilla voidaan analysoida linjojen toimintaa ja tuotannon laatua sekä verrata tuotantoeriä keskenään.

  Pakkauslinjan ohjauksen modernisaatio

  Nykyinen paikalliskäyttöliittymäratkaisuilla toteutettu linjaohjaus päivitettiin keskitettyyn Server-Client-arkkitehtuuriin.

  Pakkauslinjan erillisjärjestelmille luotiin digitaalinen liityntä keskitettyyn järjestelmään. Liitynnällä päästiin eroon manuaalisista syötteistä tuotevaihdoissa.

  Modernisaatiossa linjan automaatio- ja käyttötekniikka päivitettiin. Linjan käytettävyyden mittaamista varten sille luotiin PackML-standardin mukaiset vakioidut tilamallit ja muuttujat. Uudistuksessa päivitettiin myös linjan käyttötekniikka vaihtamalla servomoottorit ja -ohjaimet.

  Lisätietoja

  Rauno Mäkelä

  LinkedIn