4.4.2019

Juha Latvala suuntaa valokeilan yrityskulttuurin tärkeyteen menestyksen rakentamisessa

CDO Juha Latvala haluaa Instan koko potentiaalin käyttöön, jotta asiakkaita voidaan palvella entistä paremmin. Hän näkee, että ihmisten yhteistoiminta ratkaisee organisaation erinomaisuuden.

 

Juhan mukaan Chief  Digital Officer -rooli yleistyy yrityksissä, sillä digitalisaatiomarkkina kasvaa vuosittain noin 40 %. Tehtävässään Juha pyrkii antamaan näkemystä ja ymmärrystä siihen, miten digitalisointihankkeita johdetaan Instan sisällä, ja miten rakennetaan ratkaisuportfolio joka vastaa markkinan tarpeeseen.

 

Juhan mielestä Instan tekeekin erityisen mielenkiintoiseksi sen uniikki osaamisportfolio. “Täältä löytyy epätavallisen hyvä kokonaisuus kyvykkyyttä turvallisen digitalisaation elinkaaren kaikista vaiheista. Ihmisten osaaminen on äärimmäisen vahvaa, ja on ilo huomata, kuinka kirkkaaseen ajatteluun talossa törmää.” Näitä kykyjä, joita kokonaisvaltaisen digitaalisen järjestelmän rakentamisessa tarvitaan, ei kuitenkaan vielä tänä päivänä hyödynnetä kovin tehokkaasti yli toimialarajojen. “Tähän mahdollisuuteen, joka on olemassa tullaan tarvitsemaan uudenlaista ajattelua ja toimintaa. Se ei ole kritiikkiä jo tehtyä toimintaa kohtaan, vaan siinä katsotaan rohkeasti seuraavia askeleita matkalla johtavaksi turvallisen digitalisaation taloksi.”

 

Juhan aika kuluu tällä hetkellä paljolti ihmisiin, yksiköihin ja näiden vahvuuksiin tutustumiseen sekä ihan totuttautumiseen eri neuvotteluhuoneiden penkkeihin. Joka päivä oppii uutta, kun on paljon kontekstia. “Meillä ei ole niin kiire, että tehtäisiin hosuen, mutta samaan aikaan tiedetään, että kilpailijat liikkuvat kentällä nopeasti. Yksi keskeisimmistä asioista onkin työskennellä ajoitusten kanssa, ymmärtää milloin mitäkin pitäisi tehdä.” Toinen konkreettinen asia, jonka parissa Juha on työskennellyt, on yksiköiden yli menevät hankkeet, niiden käynnistäminen ja tukeminen niin asiakas- kuin innovaatiohankkeissa. Juha näkee esimerkiksi tilannekuva-, automaatiojärjestelmien data-analyysi-, sekä drone- ja lisätyn todellisuuden ratkaisuissa paljon lupausta.

 

CDO-työn lisäksi Juha jatkaa myös varatoimitusjohtajana Intopalo Digitalissa, aika jakaantuu näiden välillä suunnilleen tasan. “Intopalossa toteutettiin vuodenvaihteessa organisaatio- ja toimintamallipäivitystä, joka mahdollistaa minulle aikaa myös CDO-roolissa.” Intopalo Digitalissa Juha keskittyy ylläpitämään tehokasta toimintaympäristöä. Tähän liittyy vuoden aikajänteellä pohdittavat tavoitteet, toimialavalinnat ja painotukset asiakkuuksien välillä, rakenteet ja avainroolit sekä kaikkein tärkeimpänä kulttuuri ja toimintatapa. “Tämä on aihe, josta ei voi puhua riittävästi ja se liittyy niin Intopalo Digitaliin kuin Instaankin. Näen tässä eniten mahdollisuuksia koko Instana saavuttaa parempaa muutosherkkyyttä, ilman että muutos lähtökohtaisesti mielletään pelkona tai uhkana. Maailma ei ole ikinä valmis, yhdessä menestyminen lähtee selvästä tahtotilasta hyväksyä muutos jatkuvaksi.”

 

Kasvuhakuisuus ja asioiden kehittäminen onkin luontaista Juhalle. “Tietoisen rakentavan optimistisen ajattelutavan säilyttäminen on johtamista, sitä vaaditaan onnistumiseen. Sen ei tarvitse kuitenkaan olla synnynnäistä, sitä voi opetella.” Kuluneen 20 vuoden aikana Juha on toiminut eritasoisissa johtamistehtävissä ja ollut aina muutoksen kanssa tekemisissä, tyypillisesti organisaation liiketoiminnan kasvattajana. “Jo parikymppisenä tajusin olevani keskinkertainen ohjelmoija, mutta tunnuin pärjäävän johtamista vaativissa tehtävissä. Vahvuuksiani ovat kyky sisäistää ja käsitellä tietoa nopeasti ja muodostaa siitä kokonaisymmärrys jolla voi toimia tehokkaasti”. CDO:na Juha toivoo pääsevänsä toimimaan taskulampun käyttäjänä Instassa, nostamaan esiin asioita, joihin kannattaa kokonaisuutena keskittyä ja toteuttamaan niitä asiakasrintamassa.

 

Juhan ajattelutapaa ovat muovanneet monet uran kokemukset. “Vuosituhannen vaihteessa jouduin nuorena operatiivisena johtajana järjestämään kolmet yt-neuvottelut, mikä muokkasi suhtautumista siihen, mikä on yksilön kunnioituksen merkitys kaikessa johtamisessa ja tekemisessä. Johtajuus on vaikeaa, sen dualistisuus on hyväksyttävä. Joskus joutuu tekemään yksilön kannalta hankalia asioita, jottei kokonaisuus tuhoudu. Samaan aikaan tulisi mahdollistaa, että yksilöt voivat tehdä parhaansa yrityksessä. Johtajan on pystyttävä soveltamaan osaamistaan tilanteen mukaisesti, jotta osataan toimia mutta tehdä se inhimillisesti”.

 

10 vuotta Nokiassa opetti isossa organisaatiossa toimimisesta paljon. “Vaikka kyseessä oli aika kompleksinen organisaatio, erilaisine yksikköineen ja toimintatapoineen, pystyttiin toimimaan yhtenä Nokiana. Ei ollut väliä missä oli, sitä identifioitui nokialaiseksi. Tämä ajattelu mahdollistaa monennäköisiä hyödyllisiä asioita. On okei olla ylpeä omasta tiimistä, minäkin olen intopalolaisuudestani, muttei se estä olemaan ylpeä instalainenkin.”

 

Tietysti myös matka Intopalon kanssa on ollut äärimmäisen kasvattava. “Kasvuyrityksellä ei ole varaa leikkiä - nopeus ja kyky huomata, mitkä ovat oikeita kriteerejä ja onnistumisen edellytyksiä, muodostui hyvin vahvaksi periaatteeksi.”

 

Kaikkein tärkein oppi on ihmisten ajattelutavan ja asennoitumisen ratkaiseva merkitys. “Mikä saa yritysmaailmassa yksilöt toimimaan ammattilaistiiminä, mitä se vaatii, miten meistä tulee se paras paikka ammattilaiselle kasvaa? Ihmisten tapa toimia toistensa kanssa ratkaisee menestyksen: jos tämä on kunnossa, keskinkertaisestakin strategiasta tulee loistava, koska tiimi löytää tavan onnistua. Jos tämä ei ole kunnossa, epäonnistuminen on vääjäämätöntä.”

 

Juha lukee ja kuuntelee yli 30 kirjaa vuodessa. “Suurimmalla osalla ei ole mitään tekemistä työn kanssa,” hän huomauttaa. Jos merkittävimpiä kirjoja pitäisi kuitenkin suositella, Juha osaa niitä kyllä listata. “Martin Seligmanin Authentic Happiness on ehkä se tärkein, jos yksi pitäisi valita. Jos ymmärtää miten ihmismieli toimii ja mistä onnellisuus tulee, ymmärtää jo aika paljon, ja jos ajattelee, että tämä on irrallista työelämästä, on väärässä. David Allenin Getting Things Done auttaa operatiivisen tehokkuuden periaatteiden kanssa, kuten myös Stephen R. Coveyn 7 Habits of Highly Effective People. Itseohjautuvan organisaation toiminnasta kiinnostuneen kannattaa lukea Frederic Laloux’n Reinventing Organizations. Daniel Kahnemanin Thinking, Fast and Slow kertoo missä intuitio on hyvä ja missä vaaditaan analytiikkaa ja hidasta ajattelua”.

 

Millainen on Juha ja Juhan työ puolen vuoden tai vuoden päästä? “Olen osa tiimiä joka rakentaa Instasta turvallisen digitalisaation johtavaa yritystä. Kansainvälisesti. Potentiaali on hiiltä ennen kuin se puristetaan timantiksi - meillä on kaikki edellytykset ja mahdollisuudet käsissämme Instana onnistua tässä. Yhdessä.”