Open search

  Asiakastyytyväisyystutkimus: Insta Automationin henkilöstöön on lupa luottaa

  Asiakkaat kiittivät Insta Automationin työntekijöiden toiminnan luotettavuutta, sovitussa aikataulussa pysymistä sekä teknisen toteutuksen ja laadun vastaavuutta odotuksiin nähden, kertoo tuorein asiakastyytyväisyystutkimus. Tutkimusta varten Innolink haastatteli 110 asiakastamme.

  Seuraamme asiakkaidemme tyytyväisyyttä palveluihimme ja toimintaamme jatkuvan tutkimuksen avulla. Käytämme tutkimuksesta saatua tietoa paitsi tunnistettujen kehittämiskohteiden parantamiseen, myös vahvuuksiemme hyödyntämiseen asiakkaidemme parhaaksi.

  Onnistumista mittaavat tekijät hyvällä tasolla

  Onnistumista mittaavien arvosanojen mukaan asiakastyytyväisyytemme on kokonaisuutena hyvällä tasolla. Vastaajia pyydettiin arvioimaan annettujen tekijöiden toteutumista arvosanoilla 1–5.

  Toimintamme onnistuneimmat tekijät olivat työntekijöiden luotettava toiminta, sovitussa aikataulussa toimiminen, ja teknisen toteutuksen sekä työn laadun vastaavuus odotuksiin nähden.

  Insta_Automation_asiakastyytyvaisyyden_arvosanat_2019

  Suosittelutodennäköisyys kasvanut viime vuodesta

  Vuodesta 2017 lähtien olemme kartoittaneet suosittelutodennäköisyyttämme vertailtavissa olevan Net Promoter Score -luvun (NPS) avulla. Viime vuoden palautteessa näkyy jossain määrin toimialallamme vallinnut resurssipula, josta huolimatta nettosuositteluindeksi oli viimevuotisesta (43) edelleen noussut hyvä 47. Innolinkin vertailutietokannassa oleva B2B-yritysten keskitaso on noin 37.

  Insta_Automation_NPS_2019

  Asiantuntemus Instan vahvuutena avoimissa vastauksissa

  Avoimissa asiakasvastauksissa vahvuuksina erottuivat asiantuntemus, monitaitoisuus, luotettavuus ja paikallisosaaminen.

  Asiakkaat toivoivat Instan puolestaan kehittyvän yhteydenpitoon ja kommunikointiin liittyvissä asioissa, sekä ketteryydessä ja resursoinnissa.  

  Insta_Automation_asiakastyytyvaisyyskyselyn_avoimia_vastauksia_2019

  Asiakastyytyväisyystutkimuksemme tiivistelmän voit lukea Innolinkin sivuilla