• Ehdotuksia ei ole, koska hakukenttä on tyhjä.
Open search

Insta tukee Euroopan digitaalista murrosta AI-NET-ANTILLAS-tutkimushankkeessa

Insta on mukana laajassa kansainvälisessä tutkimushankkeessa, jonka tavoitteena on edistää digitaalista transformaatiota Euroopassa. CELTIC-NEXT-hanke AI-NET-ANTILLAS tutkii ratkaisuja 5G- ja 6G-verkkojen tietoturvan toteuttamiseen ja suorituskyvyn rakentamiseen älykkään ja turvallisen automaation avulla.

Digitaalinen murros vaikuttaa Euroopassa yhteiskunnan eri osa-alueisiin, kuten älykkään kaupungin ratkaisuihin, robottiliikennöintiin, IoT-ratkaisuihin ja uuden sukupolven teollisuuteen. MEC (Multi-Access Edge Computing)- ja IoT -markkinat kasvavat nopeasti uusien sovellusten ja teknologioiden myötä esimerkiksi kansallisessa turvallisuudessa, liikenteessä, logistiikassa ja valmistavassa teollisuudessa. AI-NET-ANTILLAS tukee tätä murrosta kehittämällä ratkaisuja kyberturvallisuuden, kyberresilienssin ja tekoälyn haasteisiin.

– Panostamme jatkuvasti uuden tutkimiseen. Roolimme AI-NET-ANTILLAS-hankkeessa on tutkia laiteidentiteetin ratkaisuja huomioiden reunalaskenta- ja IoT-ympäristöt, jotka mahdollistavat kolmannen osapuolen ratkaisujen integroinnin luotettavasti 5G- ja 6G-verkkoympäristöön. Pitkän tähtäimen tavoitteena on luoda Installe merkittävää kansainvälistä ja kansallista liiketoimintapotentiaalia hankkeen tulosten avulla sekä kansainvälinen verkostoituminen, kertoo Tatu Männistö, Senior Director of Technology Instalta.

­AI-NET-ANTILLAS-tutkimushanke on osa laajempaa monikansallista hankekokonaisuutta, jossa AINET-tutkimuskokonaisuus toimii sateenvarjona kolmelle eri tutkimushankkeelle. AI-NET-hankekokonaisuuteen kuuluu 90 yritystä, tutkimusorganisaatiota ja yliopistoa Suomesta, Ruotsista, Saksasta, Ranskasta, Iso-Britanniasta, Hollannista ja Puolasta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 80 miljoonaa euroa ja Suomen konsortion osuus 5 miljoonaa euroa.

Instan lisäksi tutkimushankkeen Suomen konsortioon kuuluvat Airbus, Eficode, Goodmill, Huld, iProtoXi, WithSecure ja Xiphera. Hankkeen tutkimuskumppanit ovat Centria ja VTT, joista jälkimmäinen toimii myös hankkeen Suomen konsortion koordinaattorina. Suomessa projektia rahoittaa Business Finland.

 

ai-net-antillas

Lue lisää AI-NET-ANTILLAS-hankkeesta

Lisätietoja

Tatu Männistö

Juho Heikkinen